Gå til indhold

Dansk statsborgerskab

Reglerne for dansk statsborgerskab (indfødsret) kan findes på Udlændinge- og Integrationsministeriets(UIM) hjemmeside.

Reglerne for dansk statsborgerskab (indfødsret) kan findes på Udlændinge- og Integrationsministeriets (UIM) hjemmeside. Der kan du bl.a. læse om automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab, bortfald af dansk statsborgerskab, ansøgning om bevis for dansk statsborgerskab og ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab. 

På denne side har vi begrænset os til de regelsæt, vi oftest får spørgsmål om:

 

Problematik vedr. 'Australian citizenship by descent'

Vær opmærksom på, at der er en problematik vedr. 'Australian citizenship by descent' som evt. kan medføre, at det danske statsborgerskab er bortfaldet. For uddybende information om dette, klik her: Problematik vedr. 'Australian citizenship by descent'.

OBS: New Zealand opererer også med betegnelsen 'citizenship by descent' for børn født udenfor New Zealand. Iht. de new zealandske regler betragtes det new zealandske statsborgerskab i disse tilfælde som en medfødt ret og barnet skal bare registreres hos de new zealandske myndigheder efter fødslen. Da der i new zealands tilfælde derfor er tale om en registrering og ikke en aktiv ansøgning om statsborgerskab, gælder der ikke samme regler som for Australian citizenship by descent.