Gå til indhold

22-års reglen

Bevarelse af dansk statsborgerskab

22-års reglen fremgår af indfødsretslovens § 8.

Yderligere information om bevarelse af dansk statsborgerskab, hvordan og hvornår man skal søge, gebyr, ansøgningsskema mm. fremgår af Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab behandles af Indfødsretskontoret under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ansøgningen kan indgives til en dansk repræsentation i udlandet eller sendes direkte til Indfødsretskontoret.

Hvis du indgiver ansøgningen til en dansk repræsentation i Oceanien udløser et gebyr jf. Udenrigsministeriets liste over gebyrer Prod. no. 148. Du finder listen her. Gebyret betales ikke tilbage, hvis ansøgningen ikke imødekommes.

For vejledning og uddybende spørgsmål kan Indfødsretskontoret kontaktes på telefon: +45 61 98 40 00 på e-mail: [email protected]

Indlevering af ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab fra Australien er også nærmere beskrevet på vores hjemmeside her. Vær venligst opmærksom på at informationen kun er på engelsk.