Spring til indhold

22-års reglen

Bevarelse af dansk statsborgerskab

22-års reglen fremgår af indfødsretslovens § 8.

Yderligere information om bevarelse af dansk statsborgerskab, hvordan og hvornår man skal søge, gebyr, ansøgningsskema mm. fremgår af Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab behandles af Indfødsretskontoret under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ansøgningen kan indgives til en dansk repræsentation i udlandet eller sendes direkte til Indfødsretskontoret.

Hvis du indgiver ansøgningen til en dansk repræsentation i Oceanien medfører det yderligere et gebyr på 45 AUD / 45 NZD til repræsentationen. Gebyret betales ikke tilbage, hvis ansøgningen ikke imødekommes.

For vejledning og uddybende spørgsmål kan Indfødsretskontoret kontaktes på telefon: +45 61 98 40 00 på e-mail: uim@uim.dk

Indlevering af ansøning om bevarelse af dansk statsborgerskab fra Austalien er også nærmere beskrevet på vores hjemmeside her. Vær venligst opmærksom på at informationen kun er på engelsk.