Gå til indhold

Ophold og arbejde

Ønsker du at søge om opholds- eller arbejdstilladelse til Australien, New Zealand eller Fiji med henblik på kortere eller længerevarende ophold, eller ønsker du at immigrere til et af disse lande, skal du kontakte det lands immigrationsmyndighed, som du ønsker at rejse til:

Australien
New Zealand
Fiji

Arbejde i Australien

Ønsker du at arbejde i Australien, skal du først søge om og godkendes til et arbejdsvisum. Dette gøres via de australske myndigheder på www.border.gov.au og afhænger af branche, uddannelsesniveau, m.m. Ambassaden kan ikke bistå med vejledning hertil. Læs mere her: visumregler i Australien

Ambassaden kan ikke assistere med jobsøgning i Australien. Såfremt man ønsker at søge arbejde i Australien, kan man med eksempelvis benytte sig af portalen www.seek.com.au.

Du kan finde praktisk information om at flytte til og bo i Australiens seks stater og to territorier på de følgende sider:

Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia

Working holiday Australien

Den 26. April 2001 trådte Working Holiday aftalen mellem Australien og Danmark i kraft. I Juli 2022 blev aldersgrænsen hævet til 35 år. Working Holiday Maker fremmer muligheden for, at danske statsborgere mellem 18 og 35 år kan tage til Australien og arbejde i op til 12 måneder. Danske statsborgere kan søge om visum under dette program.

Australiens Working Holiday Maker (WHM) program giver dig mulighed for at arbejde i Australien under dit ophold. Working Holiday makers kan opholde sig 12 måneder i landet fra tidspunktet fra den første indrejse til Australien uanset om hele perioden tilbringes i Australien.

For at søge om Working Holiday Maker skal man være dansk statsborger, være mellem 18 og 35 år, ikke have følgeskab af børn under besøget og være i besiddelse af gyldigt pas og returbillet eller tilstrækkelige midler til at købe en sådan billet.

Læs mere om Working Holiday Maker Program her

Working holiday New Zealand

Den 5. december 2001 trådte aftalen om working holiday mellem New Zealand og Danmark i kraft. Denmark Working Holiday Scheme fremmer muligheden for at danske statsborgere mellem 18 og 30 år kan tage til New Zealand og arbejde i op til 12 måneder.

Et Working Holiday Visa giver dig mulighed for flere ind- og udrejser over en periode på 12 måneder. Dermed kan du arbejde fuldtid eller deltid som supplement til din ferie i New Zealand.

For at kunne opnå visa under dette program skal man være dansk statsborger, være bosiddende i Danmark på det tidspunkt man søger, være mellem 18 og 30 år og ikke have følgeskab af børn under besøget.

Læs mere om Denmark working Holiday Scheme her

Ophold og arbejde i Danmark

For yderligere information vedr. ophold og arbejde i Danmark henviser vi til den engelske version af vores hjemmeside.