Gå til indhold

Tyveri og mistede dokumenter

Har du mistet penge og/eller dokumenter? Husk politianmeldelse.

Penge

Pas godt på dit kreditkort - og vær forsigtig, når du bruger det.
Mister du dit kreditkort eller dine penge - og har du ikke mulighed for at arrangere en almindelig bankoverførsel eller en overførsel via et pengeoverførselsbureau - kan den danske ambassade i Canberra/et dansk konsulat i de fleste tilfælde hjælpe med en pengeoverførsel. Men kun til brug for hjemrejse og kun hvis der er nogen i Danmark, der vil lægge ud for dig.

Det kan være din familie, venner, din bank, dit forsikringsselskab eller din arbejdsgiver, som må indbetale det beløb, du har brug for, til Udenrigsministeriet i København. Når ambassaden eller Konsulatet fra Udenrigsministeriet har fået sikkerhed for beløbet, får du pengene udbetalt i lokal valuta. Pr. 1. januar 2018 koster denne service 1.010 kr. pr. påbegyndt time, jf. Udenrigsministeriets liste over gebyrer Prod. no. 127. 
Danske kreditkort kan spærres hos Pengeinstitutternes Betalings Service, PBS, på telefon (+45) 4489 2929 (døgnåbent) eller via din bank. 

Pas

Mister du dit danske pas, kan den danske ambassade i Canberra/et dansk konsulat udstede et dansk midlertidigt pas. Ansøgningsgebyr: Prod. no. 104 i Udenrigsministeriets liste over gebyrer. 
Vær opmærksom på at det danske midlertidige pas er et tidsbegrænset rejsedokument. Der er ikke samme sikkerhed for, at dette dokument vil blive anerkendt af udenlandske myndigheder, som tilfældet er for det almindelige pas. Det midlertidige danske pas er først og fremmest beregnet til at gøre det muligt at rejse hjem.

Husk at henvende dig på den lokale politistation for at anmelde dit pas stjålet eller bortkommet – og husk at få kvittering fra politiet. Ambassaden i Canberra/Konsulatet og dit forsikringsselskab skal bruge politianmeldelsen.