Gå til indhold

Midlertidige pas (Nødpas)

Et midlertidigt pas (også kaldet nødpas eller provisorisk pas) kan udstedes, når det ikke er muligt at udstede et nyt pas i tide eller forlænge gyldigheden af et eksisterende pas.

I modsætning til ansøgning om almindeligt pas, kan ansøgning om nødpas foruden personlig henvendelse på den danske ambassade i Canberra eller det danske generalkonsulat i Sydney også ske på et honorært konsulat.

Et dansk nødpas udstedes kun for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og ikke ud over et år. Nødpasset skal sendes til Borgerservice i Danmark eller en dansk repræsentation i udlandet efter udløb eller afleveres ved afhentning af nyt pas.

Vær venligst opmærksom på, at det danske nødpas ikke godkendes som rejselegitimation i visse lande, så hvis du planlægger at rejse rundt i andre lande på vej hjem til Danmark fra Australien eller New Zealand, skal du undersøge med disse landes repræsentationer, om de anerkender det danske nødpas.
Hvis du blot skal mellemlande uden ophold i andre lande på vej hjem til Danmark, kan du sagtens rejse på et dansk nødpas.

Ansøgning om et nødpas skal ske ved personlig henvendelse på et dansk konsulat eller på ambassaden, og du skal medbringe følgende:

  • 1 stk. ansøgningsskema udfyldt og underskrevet. Skemaet kan downloades forneden på siden.
  • 2 stk. pasfotos - Klik her for at se politiets krav til pasfotos. NB! Billederne SKAL opfylde disse krav ellers vil De blive bedt om at få taget nogle nye.
  • Gammelt pas eller kørekort eller kopi heraf. Hvis både pas og kørekort er bortkommet, og der ikke findes en kopi, skal der forelægges en kopi af din fødselsattest. Sygesikringskort eller anden billedlegitimation vil kun betragtes som supplerende dokumentation.
  • Gebyr for nødpas: Prod. no. 104 i Udenrigsministeriets liste over gebyrer (Ambassaden i Canberra og konsulatet i Sydney modtager kun betalingskort, med undtagelse af American Express og Diners Club kort).Alternativt kan man anmode om ambassaden/konsulatets kontooplysninger, til brug ved elektronisk bankoverførsel. Hvis du søger ved et honorært konsulat, så tjek lokalt hvordan du betaler. 
  • Erklæring om bortkommet pas, hvis du har mistet dit sidste udstedte pas. Erklæringen kan downloades her

Hvis dit seneste pas ikke kan fremvises ved pas ansøgningen (f.eks. mistet, stjålet eller ødelagt) vil der tillægges et yderligere gebyr jf. Prod. no. 105 i Udenrigsministeriets liste over gebyrer. Vær også opmærksom på at danske statsborgere kun kan udstedes tre pas over en fem-årig periode.

Hvis dit gamle pas er stjålet eller bortkommet på anden vis, skal dette meldes til det lokale politi, og der skal vedlægges to kopier af politirapporten.

I det tilfælde at et nødpas skal udstedes udenfor konsulatets normale åbningstid udløses et gebyr jf. Prod. no. 907 i Udenrigsministeriets liste over gebyrer. I det tilfælde at en konsulær medarbejder ekstraordinært skal åbne konsulatet på en lukkedag for at udstede et nødpas er gebyret jf. Prod. no. 908 i Udenrigsministeriets liste over gebyrer.

Forlængelse af pas

Er det nuværende pas ved at udløbe eller senest udløbet inden for de sidste 3 måneder og har man ikke tid til at søge om et nyt pas, kan ambassaden i Canberra, general konsulaet i Sydney og honorære konsulater lave en forlængelse på passet. Forlængelsen vil blive givet for længden af den forestående rejse og max 1 år. Gebyr for forlængelse: Prod. no i 104 Udenrigsministeriets liste over gebyrer.

Navneændringer

Ønsker en ansøger at foretage en navneændring i et pas og er navneændringen foretaget i Australien eller New Zealand, skal der ved ansøgningen vedlægges en navneforandringsattest udstedt af et Births, Deaths and Marriages registry (fra den stat hvor navneforandringen eller vielsen blev registreret). I henhold til den danske navnelovgivning er en officiel australsk eller new zealandsk vielsesattest ikke tilstrækkelig, eftersom den ikke giver oplyser om hvorvidt bruden eller brudgommen foretager en ændring i sit navn efter vielsen. Kontaktdetaljer på registre for Births, Deaths and Marriages registries i Australien kan findes her. Kontaktdetaljer på registre for Births, Deaths and Marriages registries i New Zealand kan findes her.

Er navneændringen foretaget og registreret i CPR-registret i Danmark skal dokumentation i form af en officiel dansk vielsesattest, navneforandrings attest, eller en navneændring foretaget i cpr registeret vedlægges ansøgningen. 

Download

Ansøgningsskema