Gå til indhold

Navneforandring

Ansøgning om navneforandring

Ansøgning om navneforandring

Ifølge dansk lovgivning skal en navneforandring foretages i opholdslandet. I Australien og New Zealand er det registrene for 'Births, Deaths and Marriages' der behandler ansøgninger om navneforandring. For kontaktdetaljer og information om, hvordan du indgiver en ansøgning, kan du klikke på følgende links: 

'Births, Deaths and Marriages' i Australien.
'Births, Deaths and Marriages' i New Zealand.  

I visse tilfælde er det ikke muligt for myndighederne i opholdslandet at udstede en navneforandringsattest. Hvis dette er tilfældet, skal attesten udstedes i Danmark. Ansøgning om navneforandring skal indgives til personregisterføreren i sognet, som din sidste bopælsadresse i Danmark hørte under. Du kan finde sognet på linket her: www.sogn.dk.

I de sønderjyske landsdele indgives ansøgningen til personregisterføreren i den sidste bopælskommune.

CPR-registret og pas

Vi udsteder kun nye pas i det navn, der fremgår i CPR-registret. Dette betyder, at du ved ønske om nyt pas i nyt navn, forinden skal opdatere dit navn i CPR.

Det er dit eget ansvar, at dit navneskift bliver registreret i det danske CPR. For at ændre navn i CPR-registret skal en officiel navneforandringsattest foreligge. Opdatering af oplysningerne i CPR-registret kan foretages ved at kontakte din seneste danske bopælskommune. Vi gør opmærksom på, at proceduren for registreringen af navneforandringen kan variere fra kommune til kommune.

Er navneforandringen foretaget i Danmark og allerede registreret i CPR-registret, skal dokumentation i form af en officiel dansk vielsesattest eller navneforandringsattest vedlægges pasansøgningen.

Australske og new zealandske vielsesattester

Vær opmærksom på, at iht. dansk navnelovgivning er en australsk eller new zealandsk vielsesattest ikke tilstrækkelig dokumentation for navneforandring, eftersom den ikke oplyser, hvorvidt bruden eller brudgommen foretager en ændring af sit navn efter vielsen. Når du søger om en navneforandringsattest hos de Australske eller New Zealandske myndigheder, skal du gøre dem opmærksom på dette, da de ellers ofte vil fortælle dig, at din vielsesattest er tilstrækkelig.

Baggrunden for de meget præcise regler er et ønske om at forhindre dobbelte identiteter og identitetstyveri.