Gå til indhold

New Zealand

Her finder du information om New Zealand.

 

Geografi og demografi

Hovedstad:

Wellington

Areal:

268.021 km2 (Danmark 43.000 km2)
 

Indbyggertal:

4,817 mio. (2017) 

Sprog:

Engelsk (96,1 pct.), Maori (3,7 pct.), NZ Tegnsprog (0,5 pct.)

Befolkning:

74 pct. europæisk oprindelse, 14,9 pct. Māori, 11,8 pct. asiatisk oprindelse, 7,4 pct. fra Stillehavsområdet, og 1,2 pct. mellemøstlig/latinamerikansk/afrikansk oprindelse (2013)
Religion:

Ca. 48,9 pct. kristendom, 41,9 pct. uden religion, 2,1 pct. hinduisme, 1,5 pct. buddhisme, 1,2 pct. islam, 0,5 pct. sikhisme (2013).

Historie

Polynesiere var de første, der opdagede New Zealand i perioden 950-1130. I 1700- og 1800-tallet opdagede europæiske søfarere ligeledes New Zealand, og de første europæere bosatte sig i New Zealand i 1800-tallet. Maorierne opfattes dog som den oprindelige befolkning i New Zealand, men kun omtrent 14 pct. af New Zealands befolkning er i dag af Maoriansk afstamning. Den 6. februar 1840 underskrev maorierne og englænderne Waitangi-traktaten. Traktaten indebar bl.a. at New Zealand blev underlagt den britiske dronnings herredømme, mens Maorierne bibeholdt råderetten over landarealer i New Zealand.

Kultur

Newzealænderne er kendt for deres venlighed. I arbejdstiden er de formelle i deres påklædning og tiltale, men i fritiden er de et meget afslappet folkefærd. Der vises desuden stor respekt for Maoriernes kultur, på trods af at de udgør et mindretal i New Zealand. Rugby regnes for New Zealands nationalsport, mens cricket, tennis og golf også er populære sportsgrene.  

Regering & Parlament

New Zealand er et konstitutionelt monarki og er underlagt den engelske dronning Elizabeth II, som er repræsenteret i New Zealand ved generalguvernør Patricia Lee Reddy (tiltrådt 28. september 2016). Det newzealandske parlament har ét kammer, Repræsentanternes Hus, med 120 medlemmer.  

Ved seneste parlamentsvalg 23. september 2017 blev Jacinda Ardern valgt som premierminister for første gang. Regeringen, der konstituerede sig den 26. oktober 2017, består af partiet Labour (46 mandater) og New Zealand First (9 mandater) med Green Party (8 mandater) som støtteparti. I oppositionen sidder National Party (56 mandater) og ACT New Zealand (1 mandat). Regeringen samt støttepartierne råder således over et flertal på 63 af de 120 mandater i parlamentet.

Økonomi 

Tal fra Verdensbanken viser, at New Zealand i 2016 havde en samlet BNP-vækst på 3,05 pct. Australien, som er New Zealands største handelspartner, oplevede tilsvarende BNP-vækst på 2,77 pct. i 2016. Til sammenligning oplevede Danmark i 2016 en samlet BNP-vækst på 1,96 pct. Af seneste tal fra New Zealand ses en vækst på 0,6 pct. i tredje kvartal af 2017. For år 2018 forventer den Internationale Valutafond (IMF) en BNP-vækst på 3 pct. Ifølge Verdensbanken er arbejdsløsheden i New Zealand desuden steget fra 5,1 pct. i 2016 til 5,2 pct. i 2017.

Den absolut største samhandelspartner for New Zealand er Australien. Andre store handelspartnere inkluderer Kina, Japan, USA, EU og ASEAN-landene. New Zealands import fra Sydøstasien er steget markant gennem de sidste år, især fra Kina, Singapore og Sydkorea. Eksport af mejerivarer og kød spiller en fremtrædende rolle i økonomien. Eksporten af varer fra fremstillingssektoren og skovbrug spiller ligeledes en vigtig rolle, mens uldproduktionen ikke er så betydelig som tidligere.

Et kraftigt jordskælv ramte den 22. februar 2011 Christchurch på New Zealands syd-ø. 185 personer omkom, hvilket er det næststørste antal omkomne i en naturkatastrofe i New Zealands historie. Et lignende jordskælv havde den 4. september 2010 ramt samme region. De økonomiske konsekvenser af ødelæggelserne i forbindelse med jordskælvene er i milliardklassen, og genopbygningsarbejdet har skabt et betydeligt pres på de offentlige finanser men har samtidigt skabt et boom i byggesektoren.

Udenrigspolitik

New Zealands forhold til Australien er centralt af såvel økonomiske, som sikkerhedspolitiske årsager. De to lande danner tilsammen et frihandelsområde, og samarbejder tæt på forsvarsområdet. Begge lande har bl.a. sendt tropper til Øst Timor, Irak og Afghanistan.

New Zealand var ikke-permanent medlem af FN’s Sikkerheds-råd for perioden 2015-16.

New Zealand arbejder aktivt for øget frihandel, især i WTO-regi, og deltager derudover aktivt i APEC (Asian-Pacific Economic Cooperation). New Zealand indgik i 2008 som det første land en bilateral frihandelsaftale med Kina, og har i alt 10 gældende frihandelsaftaler med 14 lande. Endvidere har New Zealand afsluttet forhandlingerne om yderligere fire aftaler, der dog ikke er trådt i kraft endnu. Samtidig fortsætter forhandlingerne om en frihandelsaftale med blandt andet EU.

Canberra, januar 2018