Gå til indhold

landefakta australien

På denne side finder du information om Australien.

Geografi og demografi

Hovedstad: 

    Canberra

Areal:

    7.741.220 km2 (Danmark: 43.000 km2)

Indbyggertal:

    26,46 mio. (2023) 

Sprog: 

    Engelsk 
Befolkning:     Langt hovedparten af australiere har europæisk oprindelse (op imod 90 pct.), mens asiater udgør en mindre del (omkring 7 pct.) og den oprindelig befolkning (aboriginere) udgør under 3 pct. 

Religion:

    43,9% kristne, 3,2% muslimer, 2,4% buddhister, 2,7% hinduister, 38,9% ateister, 7,3 % uklart.

Via Verdensbanken kan du finde flere statistikker og nøgletal for Australien.

Historie

Australien er en af de ældste landmasser i verden, og det menes, at Australiens oprindelige befolk­ning, aboriginerne, har boet på det australske kontinent i 60.000 år. Aboriginerne var indtil for godt to hundrede år siden de eneste, der befolkede Australien.

Landets eksistens var ukendt indtil omkring år 1600, hvor portugisiske, spanske og hollandske søfarere nåede landets kyster. De mente dog, at landet var så ugæstfrit, at de ikke ville udforske det nærmere. I 1788 oprettedes en britisk straffefangekoloni, hvor Sydney ligger i dag, og dermed begyndte koloniseringen af Australien. Ved sammenslutningen af de 6 australske kolonier til Forbundsstaten Australien i 1901 udgjorde befolkningen 2,3 mio. Som følge af åbne immigrationsprogrammer har befolkningstallet siden været støt stigende og tæller i dag ca. 26 mio.

Kultur

Australierne er kendt for deres venlighed. I arbejdstiden er de formelle i deres påklædning og tiltale, men i fritiden er de et meget åbent og afslappet folkefærd. Når forretningerne er afsluttet, bliver omgangstonen gerne mere afslappet, og det er ikke usædvanligt, at man bliver inviteret ud privat og introduceret til den aktive udendørs livsstil, der dominerer de fleste australiers hverdag. Sport optager de fleste australiere, især Australian Rules Football, rugby og cricket.

Regering & Parlament

Australien er et konstitutionelt monarki, underlagt den engelske Kong Charles III, som i Australien er repræsenteret ved en generalguvernør, senest David Hurley, tiltrådt i 2019.

Australiens parlament består af to kamre: Repræsentanternes Hus og Senatet. Repræsentanternes Hus har 150 valgte medlemmer. Senatet består af 76 valgte senatorer, 12 fra hver af de seks stater (New South Wales, Queensland, Victoria, South Australia, Western Australia og Tasmanien) og 2 fra hvert af territorierne (Australian Capital Territory og Northern Territory). Ud over det nationale parlament har hver af de 6 stater og 2 territorier lokale parlamenter. Det er obligatorisk for australiere at stemme ved australske valg. De to største partier i parlamentet er Australian Labor Party og Liberal Party of Australia.

Ved det seneste parlamentsvalg i 2022 vandt Australian Labor Party, med Anthony Albanese i spidsen, regeringsmagten.

Økonomi

Australien har i perioden 2000-2015 haft en reel gennemsnitlig vækst i BNP (bruttonationalprodukt) på omkring 3,0 pct. om året og har klaret sig bedre end andre vestlige lande. I dag er der imidlertid begyndende tegn på afmatning. I målingen af den årlige vækst i 2023 lå tallet på 1,2 % og forventes at være stabilt gennem 2024.

Den offentlige saldo havde i 2023 et underskud på 0,7 % af BNP og arbejdsløshedsraten ligger på 4,2 %.

Australiens økonomi har været stærkt baseret på landbrug, minedrift og brændsel. Disse sektorer er stadig meget vigtige og udgør størstedelen af Australiens eksport. Australiens komparative fordel i eksport af råvarer er en afspejling af landets mange naturressourcer og et meget lille hjemmemarked. Siden 1990'erne har Australien været igennem en strukturreform, hvor man er gået fra at have meget fokus indadtil med et meget reguleret marked og protektionisme, til en mere åben, international, konkurrencedygtig og eksportorienteret økonomi. Australiens moms (GST) er på 10 pct. og omfatter næsten alle tjenesteydelser og produkter undtaget fødevarer.

Udenrigspolitik

Australiens vigtigste udenrigspolitiske allierede er USA. Samtidig har Australien et tæt handelspolitisk og økonomisk samarbejde med Kina. Kina er Australiens største eksportmarked, og i 2015 trådte frihandelsaftalen mellem de to lande i kraft. Herudover har Australien især fokus på forbindelserne til landene i Asien og Stillehavsområdet og er generelt en aktiv aktør i forhold til udbygningen af regionale og bilaterale handelsaftaler. I 2018 blev der givet grønt lys til EU-Kommissionen om at prøve at få forhandlet en frihandelsaftale med Australien og New Zealand.  

Australien havde G20 formandskabet i 2013-14, og G20 topmødet fandt sted i Brisbane i november 2014. Australien var medlem af FN’s Sikkerhedsråd indtil udgangen af 2014.

 

Canberra, januar 2024