Spring til indhold

Dobbelt statsborgerskab

I December 2014 vedtog Folketinget Nye regler om dobbelt statsborgerskab. Reglerne fremgår af lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret. Loven trådte i kraft den 1. september 2015. Hovedelementerne omfatter blandt andet:

1) Ophævelse af indfødsretslovens bestemmelser om, at dansk indfødsret fortabes ved erhvervelse af et fremmed statsborgerskab. Danmark tillader nu dobbelt statsborgerskab.

2) En 5-årig overgangsordning, som gav tidligere danske statsborgere, der har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af fremmed statsborgerskab, mulighed for at generhverve det danske statsborgerskab ved afgivelse af erklæring. Overgangsordningen udløb den 1. september 2020 kl. 00.00 (dansk tid).

Indfødsretskontoret / Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM) står for den daglige sagsbehandling vedrørende generhvervelse ved erklæring. Du kan læse mere om loven på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 

Hvordan søger jeg om at generhverve dansk statsborgerskab?

Overgangsordningen udløb den 1. september 2020 kl. 00.00 (dansk tid). Der er således ikke længere mulighed for at indgive en erklæring herom.

Uddybende spørgsmål kan stilles til Udlændinge og Integrationsministeriet, som kan kontaktes på telefon: +45 72 26 87 00 eller via uim@uim.dk

Hvordan får jeg et dansk pas?

Du vil kunne søge om et dansk pas, når Udlændinge og Integrationsministeriet har behandlet din sag og du har modtaget dit bevis for dansk statsborgerskab. Information om, hvordan du søger om dansk pas, findes her