Spring til indhold

Pas til børn under 18 år

Hvis ansøgningen indgives i Canberra eller Sydney skal der kun medbringes 1 eksemplar af nedenstående dokumentation.

Hvis ansøgningen indgives ved et honorært konsulat ifm. ansøgning for børn under 12 år eller ved besøg af biometrikufferten, skal nedenstående dokumentation medbringes i 2 eksemplarer

  • Ansøgningsskema, udfyldt og underskrevet af begge forældre. Ansøgningsskemaet kan downloades fra denne side. 
  • Begge forældre skal være til stede på ansøgningstidspunktet. (Undtagelser til dette kan kun ske i helt særlige tilfælde og der skal i så fald vedlægges kopi af pas fra begge forældre på ansøgningen og  missionen vil verificere samtykket fra den fraværende forælder).   
  • Såfremt der kun er èn indehaver af forældremyndigheden, skal dokumentation herfor forevises.
  • Kopi af barnets fødselsattest - hvis det er barnets første pas.
  • Kopi af forældrenes vielsesattest - For børn født før 1. juli 2014 og hvis kun faderen er dansk og det er barnets første pas. Børn født efter 1. juli 2014 kan ansøge om pas uden forældrenes vielses attest hvis blot mindst en af forældrene er dansk statsborger.
  • Barnets gamle pas og en fotokopi af passets dataside – hvis barnet allerede har dansk pas.
  • Kopi af datasiden i den danske forælders pas (hvis det er barnets første pas) – hvis begge forældre er danske, så kopi af begge pas.
  • Såfremt forældre vurderer at barnet ikke kan sidde stille, eller er for lille til at vi kan tage pasbillede her, så medbring venligst et pasbillede af barnet. Se krav for pasbilleder her.
  • Ansøgningsgebyr: Prod. no. 101 og 103 i Udenrigsministeriets liste over gebyrer.

  • Vi forbeholder os herudover retten til at anmode om dokumentation for gyldig opholdstilladelse til opholdslandet. Vi vil anmode om dette ved indgivelsen af ansøgningen, hvis vi finder det nødvendigt. For f.eks. Australiens vedkommende kunne dette være en Visa Entitlement Verification (VEVO) fra Dept. of Home Affairs.

OBS: Barnet skal være til stede ved pasansøgningen

Pas til børn under 12 år, hvor ansøgningen indgives på et honoært konsulat

Når der ansøges om pas til børn under 12 år ved et honorært konsulat, skal der medbringes samme dokumentation som for børn under 18 (se ovenstående). Herudover skal der indgives to pasbilleder (se politiets krav til pasbilleder her).

OBS: Barnet skal være til stede ved pasansøgningen.