Spring til indhold

Almindelige pas

Pas

I det følgende kan du læse om:

 

Indgivelse af pasansøgning

New Zealand: Pasansøgning indgives ved personligt fremmøde på generalkonsulatet i Auckland. Bemærk at indgivelse kun kan ske efter aftale.

Australien: Pasansøgning indgives ved personligt fremmøde på ambassaden i Canberra eller på generalkonsulatet i Sydney.

Åbningstid for pasansøgning

Se dette link.

Tidsbestilling

Det er ikke nødvendigt at lave tidsbestilling såfremt man kommer inden for den normale åbningstid. Ansøgere der kommer rejsende til repræsentationen, opfordres dog til at lave en aftale på forhånd. I nødstilfælde bedes man kontakte den nærmeste repræsentation. Yderligere gebyrer vil blive opkrævet uden for normal kontortid.


Biometrikuffert

Biometrikufferten bruges til at lave biometriske pas med digitalt foto og fingeraftryk. Ambassaden i Canberra samt generalkonsulatet i Sydney er begge udstyret med hver deres biometrikuffert. Biometrikufferten er en mobil biometristation, som en medarbejder fra ambassaden i Canberra eller generalkonsulatet i Sydney kan medbringe på besøg til udvalgte honorære konsulater i regionen. Under disse besøg i regionen er det derfor muligt at indgive sin pasansøgning på et honorært konsulat og få optaget sine biometriske data. For yderligere information om biometrikufferten klik her. OBS: informationen er på engelsk.


Honorære konsulater

Honorære konsulater i Australien, New Zealand og Fiji kan stadig foretage pasforlængelser og udstede nødpas samt modtage pasansøgninger for børn under 12 år, som ikke skal afgive fingeraftryk. 

For mere information læs venligst dokumentet 'Vigtig information om biometriske pas' til højre eller se venligst siden midlertidige pas (nødpas).

 

Tjeklister

Hvis ansøgningen indgives i Canberra eller Sydney skal der kun medbringes 1 eksemplar af nedenstående dokumentation.

Hvis ansøgningen indgives ved et honorært konsulat ifm. ansøgning for børn under 12 år eller ved besøg af biometrikufferten, skal nedenstående dokumentation medbringes i 2 eksemplarer.  

Særlig problematik vedr. 'Australian citizenship by descent'
Hvis ansøgeren er født udenfor Australien  og har opnået australsk statsborgerskab i henhold til de australske regler om ’citizenship by descent' inden d. 01/09/2015, er der en mulighed for, at det danske statsborgerskab er bortfaldet og der kan derfor ikke umiddelbart udstedes dansk pas. Læs mere om denne problematik her inden der søges om pas eller gives møde på en repræsentation. Kontakt venligst ambassaden i Canberra eller generalkonsulatet i Sydney hvis du har spørgsmål til dette.

Pas til børn under 18 år:

 • Ansøgningsskema, udfyldt og underskrevet af begge forældre. Ansøgningsskemaet kan downloades fra denne side. 
 • Begge forældre skal være til stede på ansøgningstidspunktet. (Undtagelser til dette kan kun ske i helt særlige tilfælde og der skal i så fald vedlægges kopi af pas fra begge forældre på ansøgningen og  missionen vil verificere samtykket fra den fraværende forælder).   
 • Såfremt der kun er èn indehaver af forældremyndigheden, skal dokumentation herfor forevises.
 • Kopi af barnets fødselsattest - hvis det er barnets første pas.
 • Kopi af forældrenes vielsesattest - For børn født før 1. juli 2014 og hvis kun faderen er dansk og det er barnets første pas. Børn født efter 1. juli 2014 kan ansøge om pas uden forældrenes vielses attest hvis blot mindst en af forældrene er dansk statsborger.
 • Barnets gamle pas og en fotokopi af passets dataside – hvis barnet allerede har dansk pas.
 • Kopi af datasiden i den danske forælders pas (hvis det er barnets første pas) – hvis begge forældre er danske, så kopi af begge pas.
 • Såfremt forældre vurderer at barnet ikke kan sidde stille, eller er for lille til at vi kan tage pasbillede her, så medbring venligst et pasbillede af barnet. Se krav for pasbilleder her.
 • Ansøgningsgebyr: Prod. no. 102 i Udenrigsministeriets liste over gebyrer. (Ambassaden i Canberra modtager kun kontanter, checks eller money order. General konsulatet i Sydney modtager kun EFTPOS-kort forbundet til 'savings' eller 'cheque' konti som betalingsmiddel. Kontanter, checks og money orders vil ikke kunne bruges som betalingsmiddel. Kreditkort vil heller ikke kunne bruges som betalingsmiddel på nær i tilfælde, hvor danskere er på gennemrejse i Australien og ikke er i besiddelse af et australsk EFTPOS-kort.  
 • Vi forbeholder os herudover retten til at anmode om dokumentation for gyldig opholdstilladelse til opholdslandet. Vi vil anmode om dette ved indgivelsen af ansøgningen, hvis vi finder det nødvendigt. For f.eks. Australiens vedkommende kunne dette være en Visa Entitlement Verification (VEVO) fra Dept. of Immigration and Citizenship.

OBS: Barnet skal være til stede ved pasansøgningen.

Pas til børn under 12 år, hvor ansøgning indgives på et honorært konsulat

Når der ansøges om pas til børn under 12 år ved et honorært konsulat, skal der medbringes samme dokumentation som for børn under 18 (se ovenstående). Herudover skal der indgives to pasbilleder (se politiets krav til pasbilleder her).

OBS: Barnet skal være til stede ved pasansøgningen.

Pas til personer over 18 år:

 • Ansøgningsskema, udfyldt og underskrevet. Ansøgningsskemaet kan downloades fra denne side.
 • Det gamle pas og 1 fotokopi af passets dataside.
 • Ansøgningsgebyr: Prod. no. 101 og 103 i Udenrigsministeriets liste over gebyrer. (Ambassaden i Canberra modtager kun kontanter, checks eller money order. General konsulatet i Sydney modtager kun EFTPOS-kort forbundet til 'savings' eller 'cheque' konti som betalingsmiddel. Kontanter, checks og money orders vil ikke kunne bruges som betalingsmiddel. Kreditkort vil heller ikke kunne bruges som betalingsmiddel på nær i tilfælde, hvor danskere er på gennemrejse i Australien og ikke er i besiddelse af et australsk EFTPOS-kort.
 • Vi forbeholder os herudover retten til at anmode om dokumentation for gyldig opholdstilladelse til opholdslandet. Vi vil anmode om dette ved indgivelsen af ansøgningen, hvis vi finder det nødvendigt. For f.eks. Australiens vedkommende kunne dette være en Visa Entitlement Verification (VEVO) fra Dept. of Immigration and Citizenship.

 

Anden vigtig information

Tjek af personoplysninger i CPR-registret

Danske pasudstedende myndigheder må kun udstede nye pas, hvis oplysningerne i pasansøgningen stemmer overens med oplysningerne i CPR-registret. Alle pasansøgere med et CPR-nummer bliver derfor tjekket i CPR-registret og hvis der er uoverensstemmelse mellem detaljerne i CPR-registret - det være sig navn, statsborgerskab eller fødselsregistreringssted - skal pasansøgeren selv sørge for at få CPR-registret opdateret korrekt inden passet kan udstedes.

Ifølge de for ambassaden foreliggende oplysninger kan opdatering af oplysningerne i CPR-registret foretages ved kontakt til seneste danske bopælskommune. I særlige tilfælde kan CPRs hovedkontor i København også kontaktes på e-mail: cpr@cpr.dk.

Pasbillede

Det er ikke længere nødvendigt for personer over 12 år at medbringe eget pasbillede. Pasbilledet er en del af den biometri, der vil blive optaget ved indgivelse af ansøgningen.

Ekspeditionstid

Pas til danske statsborgere, der er bosiddende i udlandet, produceres i Danmark og behandlingstiden er mellem 3 og 6 uger. (Ved ansøgning om pas under biometrikuffert besøg er ekspeditionstiden dog mellem 4 og 6 uger).

Gebyrer

Når man søger om pas i udlandet, er gebyret ens for alle aldre. Se prod. no. 101-103 på Udenrigsministeriets gebyrliste.

Ambassaden i Canberra modtager kun kontanter, checks eller money order. 

General konsulatet i Sydney modtager helst australske EFTPOS debit kort. Kontanter, checks og money orders modtages helst ikke. Kreditkort modtages kun i tilfælde, hvor danskere er på gennemrejse i Australien og ikke er i besiddelse af et australsk EFTPOS debit kort.

Stjålne pas

Hvis det gamle pas er mistet eller stjålet skal dette anmeldes til politiet og en kopi af politirapporten vedlægges pasansøgningen.

Modtagelse af det nye pas

Det nye pas kan enten afhentes ved den repræsentation, hvor ansøgningen blev indgivet, eller man kan få det tilsendt med posten. Det er gratis at få tilsendt passet med posten. Af sikkerhedsmæssige årsager benytter vi kun registreret post, og der skal derfor kvitteres for modtagelsen.

Det nye pas kan også fremsendes til udlevering ved en anden dansk repræsentation i udlandet f.eks. et honorært konsulat. Vær opmærksom på, at det honorære konsulat i dette tilfælde vil opkræve gebyr for udleveringen jf. Prod. no i 135 Udenrigsministeriets liste over gebyrer.

Det gamle pas

Det gamle pas skal annulleres, før det nye må udleveres. Der er følgende muligheder:

 • Det gamle pas indleveres sammen med ansøgningen. Når det nye pas kommer, annulleres det gamle og udleveres/tilsendes sammen med det nye.
 • Hvis man skal bruge det gamle pas, inden det nye er udstedt, kan det gamle pas eftersendes til repræsentation, hvor ansøgningen blev indgivet. Det vil herefter blive annulleret og returneret sammen med det nye pas.
 • Ved udlevering af det nye pas ved det nærmeste honorære konsulat vil det honorære konsulat ved samme lejlighed annullere det gamle pas. Det honorære konsulat vil i dette tilfælde opkræve gebyr for udleveringen og annulleringen jf. Prod. no 135 i Udenrigsministeriets liste over gebyrer.

Generalkonsulatet, ambassaden eller et honorært konsulat kan ikke blive holdt til ansvar for, hvis et pas bortkommer i posten.

Forlængelse af pas

Er det nuværende pas ved at udløbe eller udløbet inden for de sidste 3 måneder og har man ikke tid til at søge om et nyt pas, kan ambassaden i Canberra, general konsulaet i Sydney og honorære konsulater lave en forlængelse på passet. Forlængelsen vil blive givet for længden af den forestående rejse og max 1 år.

Gebyr for forlængelse: Prod. no 104 i Udenrigsministeriets liste over gebyrer. For en liste over danske repræsentationer i Australien, New Zealand og Fiji klik her.

Navneforandring

Ønsker du at ændre navnet i dit pas, kan du kan læse om, hvordan du skal gøre på vores side om navneforandring.