Gå til indhold

New Zealand og Danmark har en social sikringsaftale. Aftalen betyder, at personer, der er berettigede til Folkepension, Invalidepension og/eller ATP fra Danmark kan få udbetalt deres pension i New Zealand.

For at finde ud af, om du er berettiget til Dansk pension i New Zealand bedes du tage kontakt til New Zealand Senior Services.

New Zealand Senior Services vil udlevere en ansøgningsformular, som du bedes udfylde og returnere til dem. Ansøgningsformularen vil af New Zealand Senior Services blive videresendt til den danske myndighed, der administrerer dansk pension (Udbetaling Danmark). Udbetaling Danmark afgør om du er berettiget til dansk pension, og vil efterfølgende kontakte dig direkte for at informere dig om deres beslutning.

Besøg venligst denne hjemmeside for yderligere information.

Som led i ansøgningsprocessen kan det påkræves, at du udleverer certifikater for bl.a. vielse, skilsmisse og navneændring. Du kan læse mere om rekvirering af danske dokumenter på vores hjemmeside.