Gå til indhold

Danmark og Australien har en social sikringsaftale

Aftalen betyder, at personer, der er berettigede til Folkepension, Invalidepension og/eller ATP (Arbejdsmarkedets tillægspension) fra Danmark kan få udbetalt deres pension i Australien.

Den sociale sikringsaftale mellem Australien og Danmark administreres af Centrelink i Australien og Udbetaling Danmark i Danmark.

Aftalen omfatter følgende pensioner:

  • Folkepension
  • Invalidepension
  • Arbejdsmarkedets tillægspension (ATP)

Australske og danske statsborgere, der har akkumuleret danske opholdstilladelser efter 1. april 1957, kan i visse tilfælde også være berettigede til dansk pension.

For at finde ud af om du er berettiget til dansk pension, skal du ansøge om australsk pension gennem Centrelink. Centrelink undersøger så, om du er berettiget til dansk pension og, i bekræftende tilfælde, fremsendes de relevante papirer til udfyldelse.

Det er Centrelinks internationale afdeling, der administrerer aftalen. Spørgsmål vedrørende dansk pension bør rettes direkte til dem, enten ved at skrive til:

Centrelink International Services
GPO Box 273
Hobart TAS 7001

Eller kontakte dem på telefon (fra Australien) 131 673

Spørgsmål kan også rettes til nedenstående adresse i Danmark:

Udbetaling Danmark International Pension
Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

Telefon: +45 70 12 80 55 alle hverdage kl. 10-14.

Bor du i udlandet og vil søge om dansk folkepension eller har spørgsmål til udbetalingen, skal du ringe til Udbetaling Danmark på telefon +45 33 95 50 05. 

Bor du i udlandet og vil søge om dansk førtidspension, eller har du spørgsmål til udbetalingen, skal du ringe til Udbetaling Danmark på telefon +45 33 95 50 03.

E-mail: [email protected]

Website: https://www.borger.dk/Sider/International-pension-oversigt.aspx