Gå til indhold

Rammebetingelser New Zealand

Beskrivelse af told og afgifter, samt forhold vedr. patenter, varemærker og rettigheder.

Told og afgifter

New Zealand har længe før sine APEC-handelspartnere sænket toldsatserne ensidigt. Varer og tjenesteydelser er som hovedregel helt eller delvist fritaget for told, og der resterer kun få områder, hvor mindre toldsatser er gældende.

Importtoldafgifter varetages af de newzealandske toldmyndigheder. Al kommerciel fragt skal igennem de newzealandske toldmyndigheder enten elektronisk eller manuelt. Generelt er det importøren, som har ansvaret for importprodukternes tilladelse til at komme ind i landet. På toldmyndighedernes hjemmeside er der detaljeret information om import af kommercielle varer.

Toldsatserne varierer efter, hvilket land varerne kommer fra. Desuden varierer satserne efter, hvilke produkter der importeres. De aktuelle toldsatser kan ses på New Zealand Customs Service. Foruden de aktuelle tariffer skal der betales et gebyr for at få varerne tolddeklareret, hvilket også kan ses på de newzealandske toldmyndigheders hjemmeside.

New Zealand og Australien har et betydeligt antal handelsmæssige- og økonomiske aftaler under CER-aftalen (Closer Economic Relations). Ud over frihandel for varer og tjenesteydelser og arbejdskraftens frie bevægelighed arbejder de to lande stadig tættere sammen om skattepolitik, forretningslovgivning og biosikkerhed.

Ved eksport til New Zealand vil det ofte være nødvendigt at indhente relevante informationer med hensyn til de produktstandarder, der bør følges, før produkterne kan sælges i landet. Standarderne i New Zealand dækker mange forskellige områder med specifikationer til f.eks. design, sikkerhed og kvalitet. Selvom nogle standarder blot er vejledende, vil opfyldelse af disse gøre både salg og markedsføring af danske produkter på det newzealandske marked lettere.

New Zealand og Australien har pr. 1 juli 2002 etableret en fælles myndighed (Food Standards Australia New Zealand) ansvarlig for udvikling af fælles standarder for fødevarer - fra jord til bord.

Momsen (Goods and Service Tax - GST) er på 12,5 pct., der bliver pålagt kommercielle varer og tjenesteydelser. GST pålægges langt de fleste importerede varer med nogle få undtagelser. GST bliver udregnet ud fra importvarernes værdi + internationale fragtomkostninger og forsikringer forbundet hermed.

Patenter, varemærker og rettigheder

Det newzealandske Ministerium for Økonomisk Udvikling er ansvarlig for al lovgivning på området.

Udøvende myndigheder er “The Intellectual Property Office of New Zealand” (IPONZ) og “The Plant Variety Rights Office of New Zealand”. IPONZ svarer til Patent- og Varemærkestyrelsen og har ansvar for alle registreringer, samt for at vedligeholde lister over registrerede patenter, varemærker og designrettigheder.

New Zealand har ikke ratificeret Madrid-protokollen, til trods for de er medlem af den globale organisation til beskyttelse af varemærker, patenter og andre rettigheder (WIPO – World Intellectual Property Organisation). Dette betyder at danske virksomheder, som vil have sikret rettigheder til navn, opfindelse eller lignende i New Zealand, ikke kan registreres hjemme i Danmark, men skal registreres i New Zealand.