Gå til indhold

Økonomiske nøgletal New Zealand

New Zealand har klaret krisen bedre end de fleste OECD-lande og er nu med en fornyet optimisme og større efterspørgsel så småt i fremgang. På trods af stor ekstern gæld ser landet ud til at være bedre rustet end de fleste avancerede lande på grund af deres fornuftige makroøkonomiske politikker.
For danske eksportvirksomheder vil krisen give muligheder for at overtage markedsandele fra konkurrenterne især på områder som effektivisering og inden for miljø og bæredygtighed. For danske eksportvirksomheder vil krisen give muligheder for at overtage markedsandele fra konkurrenterne især på områder som effektivisering og inden for miljø og bæredygtighed.


Økonomisk opsving

New Zealand er allerede på vej ud af den begrænsede recession, de oplevede som resultat af den finansielle krise. Allerede i juni kvartal 2009 kunne man spore en beskeden vækst. Landets bruttonationalprodukt (BNP) havde en vækst på 3,0 pct. i 2010 og ifølge Den Internationale Valutafond anslås bruttonationalproduktet at have en fremgang på 3,37 pct. i finansåret 2010-2011. Den anslåede fremgang skal ses som følge af en forbedring i New Zealands største eksportmarkeder og indenlandske økonomiske forhold.

Bedre rustet end de fleste

New Zealand står stærkere i forhold til den globale nedtur end de fleste avancerede lande på grund af landets fornuftige makroøkonomiske politikker, som inkluderer en fleksibel valutakurs, lav offentlig gæld, et fleksibelt arbejdsmarked og en sund banksektor, der indtil videre har klaret sig uden hjælpepakker. Ligeledes er ledigheden på trods af en stigning under krisen stadig meget lav sammenlignet med andre OECD lande og den forventes igen at falde i den nære fremtid på grund af den fremgang, der er at spore.

Øget efterspørgsel og brug for effektivisering

New Zealand har stor interesse i et frit marked uden handelsbarrierer. Af sammen grund har landet valgt at reducere toldtakster og mindske andre barrierer. Sammenholdt med det newzealandske finansministeriums prognose, der anslår, at der nu igen er udsigt til fremgang i importen, er der gode muligheder for danske eksportvirksomheder, der ønsker at komme ind på det newzealandske marked. Udover den fornyede optimisme og stigende efterspørgsel der i sig selv er med til at fremme importen, hjælper nye politiske tiltag også. New Zealand har gennem de seneste år rettet deres kurs ind på bæredygtig udvikling indenfor økonomiske, sociale og miljømæssige områder, og både langsigtede og kortsigtede resultater prioriteres.

Effektivisering er et af nøgleordene for landets virksomheder og når nye metoder og teknikker skal indføres i virksomhederne, vil det være oplagt at hente viden fra udenlandske partnere. Ligeledes er tilfældet, når det kommer til den øgede fokus på miljø og bæredygtighed, hvor newzealænderne udviklingsmæssigt er bagud i forhold til udlandet. Dette er med til at skabe markedsmuligheder for danske virksomheder, der normalt er langt fremme på disse områder. Desuden har en del danske eksportvirksomheder det godt i modvind og står langt stærkere end konkurrenterne, hvorfor der vil være gode muligheder for at vinde markedsandele.

Kilder: New Zealands finansministerium, The Economist Intelligence Unit Limited, Den Internationale Valutafond