Gå til indhold

Rammebetingelser Australien

Australiens geografiske beliggenhed betyder, at landet har bevaret et unikt miljø. I 1780'erne da europæere begyndte at ankomme til Australien, bragte de dyr og fødevarer med sig, der var helt fremmede for landets oprindelige befolkning.

Told og afgifter

Helt op til 1930'erne var den eneste flora og fauna enten naturligt hjemmehørende eller bevidst indført i landet til skadedyrsbekæmpelse i landbruget. Indførslen af fremmed flora og fauna viste sig imidlertid at have skadelig indvirkning på landets oprindelige dyreliv.

Et af de dyr der blev bragt til Australien som et middel til skadedyrsbekæmpelse, var den såkaldte Cane Toad (naturligt hjemmehørende i Central- og Sydamerika). I dag anses tudsen selv for at være et skadedyr, fordi den reproducerer sig med stor hastighed, og dens giftige hud dræber mange af Australiens oprindelige rovdyr (f.eks. slanger og vilde hunde) ved indtagelse.

Regler og restriktioner

Regeringen har gennem de sidste mange år strammet op på regler og restriktioner i forhold til import af produkter, der kan indeholde smitsomme bakterier eller flora/fauna og materialer, der kan være skadelige for miljøet.

Dette er årsagen til, at produkter som planter, frø, træ, etc. skal godkendes af de australske karantænemyndigheder, før de får lov at komme ind i landet. Nogle produkter får en påtegnelse, der frikender dem for smittefare. Dette betyder, at produkterne bliver tilbageholdt i en periode.

Toldregler

Alle varer, der eksporteres til Australien, skal godkendes af de australske toldmyndigheder. Afhængig af varetype og varens værdi involverer dette nogle udgifter, som f.eks. godkendelsesgebyrer, toldafgifter, moms og andre skatter.

Forbudte varer og varer omfattet af restriktioner

Visse varer er ulovlige at indføre eller omfattet af restriktioner. At en vare er forbudt betyder, at den under ingen omstændigheder kan eksporteres til Australien, hvorimod varer omfattet af restriktioner kan eksporteres til Australien med skriftlig tilladelse.

Eksempler på varer der er omfattet af forbud eller restriktioner, er skrå, snus, giftige materialer som f.eks. blyanter, visse former for kosmetik og legetøj, pesticider, våben, etc.

Import af kemikalier

Importører og leverandører af industrielle kemikalier til kommercielt brug skal registreres i Australiens National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS). Registrering koster et årligt gebyr.

Karantæne

Som nævnt er visse varer underlagt krav om karantæne, eftersom de muligvis er skadelige for Australiens naturlige flora og fauna. Der er blandt andet tale om plante-,animalske-, mineralske- samt menneskelige produkter. De australske karantænemyndigheder (Australian Quarantine & Inspection Service - AQIS) undersøger og/eller behandler produkter af denne type for skadedyr og sygdomme.

Andre produkter kan også være underlagt krav om karantæne – se venligst menuen til højre.

Patenter, varemærker og rettigheder

Danmark og Australien er sammen med 60 andre lande underskrivere af Madrid-protokollen, som er en samarbejdsaftale om varemærkeregistrering. Derfor kan en dansk virksomhed på basis af en dansk varemærkeansøgning- eller registrering søge registrering i Australien.

Hvis en dansk virksomhed ønsker at ansøge om patent eller designrettigheder, skal det gøres på samme grundlag som en australsk virksomhed ved indsendelse af en formel ansøgning. Det skal dog understreges, at det kræver en lokal adresse i Australien. Vi kan være behjælpelige i denne situation.