Gå til indhold

Økonomiske nøgletal Australien

Vækst og moderat arbejdsløshed

Den årlige vækst I BNP fra juni 2014 til juni 2015 var ifølge Australian Bureau of Statistics på 2,3%. Arbejdsløsheden var i august 2015 på 5,8%, hvilket er et fald på 0,1% fra 2014.

Finanslov 2015-2016

Den australske regering, med nu forhenværende premierminister Tony Abbott i spidsen, har vedtaget en finanslov,der sætter fokus på at små virksomheder vækster. Der bliver således indrømmet skattelettelser og allokeret USD 5 milliarder til at skabe nye jobs. Derudover skal skattesystemet forstærkes således at skatteydere kan nyde godt af velfærdsfordelene. Yderligere bliver der fokuseret på at opruste militært, der bliver indrømmet skattefradrag til landmænd i tørkeområder, samt allokeret et større beløb til ældre og børnefamilier.

 

Handel

Historisk set har der været overskud på Australiens handelsbalance, men det er nu vendt til et større underskud. Dette skyldes hovedsageligt en større stigning i importen i forhold til eksporten. Den australske eksport er domineret af jernmalm, kul, guld og serviceydelser indenfor uddannelse. Mineindustrien er dog stærkt nedadgående, hvorfor eksporten også er faldet. Økonomiske eksperter forventer dog at eksporten vil stige i 2017. Importen udgøres især af rejser, råolie og motorkøretøjer. Kina er Australiens største samhandelspartner og er destination for mere end 25 % af Australiens samlede eksport. Af den grund er Australien meget sårbar overfor ændringer i Kinas økonomiske aktivitet. 

 

Befolkningstilvækst
Ifølge Australian Bureau of Statistics voksede Australiens befolkning med 1,4 % i 2015. Victoria havde den største stigning på 1,7 % mens den laveste vækstrate var i Tasmanien på kun 0,4 %. Immigration stod for 53 % (168.200 personer) af Australiens totale befolkningsvækst, hvilket er 5,1% lavere end i 2014.  
Den stigende befolkningstilvækst stiller Australien over for en række store udfordringer, men skaber samtidig også spændende eksportmuligheder for danske firmaer.

  

 Nøgletal Resultat   Tendens
 BNP vækst (juni 2014-juni2015)  2,2 %  ß
 BNP vækst 2016 (forventet)  2,9 %  Ýß
 Indbyggere (februar 2016)  24 mio.  Ý
 BNP pr. indbygger ($US, 2014)  67.925  ß
 officiel rentesats (februar 2016)  2,0 %  ß
 inflationsrate (februar 2016)  1,7 %  ß
 arbejdsløshed (December 2015)  5,8 %  Ýß
 handelsbalance (December 2015, $AUD)  -3535 mio.  ß
 - eksport (December 2015, $AUD)  25,25 mia.  ß
 - import (December 2015, $AUD)  28,78 mia.  Ý

(stigende Ý , faldende ß , uændret ßÝ)