Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i New Zealand.

Senest opdateret 23.11.2020 09.55
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til New Zealand.

Læs rejserådene i en tid med COVID-19.

Information om konkrete restriktioner i New Zealand opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i New Zealand, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til New Zealand.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder.

Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser. Læs mere i afsnittene Rejserestriktioner og Lokale restriktioner nedenfor.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet.

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

De newzealandske myndigheder har indført indrejseforbud for alle undtaget newzealandske statsborgere og fastboende udlændinge med enkelte andre undtagelser.

Læs mere om de gældende indrejserestriktioner.

Der er pt. ikke varslet en slutdato for New Zealands indrejseforbud. Det er muligt at søge om en undtagelse fra forbuddet, hvis din rejse skyldes særligt tvingende eller humanitære omstændigheder. 

Du kan ansøge om dispensation for indrejseforbuddet online.

Planlægger du at rejse til New Zealand bør du være opmærksom på det nye tiltag vedrørende pladsbestilling til isolation. Du kan læse mere om det nye system her.

Erhvervsrejser er for hovedparten ikke inkluderet under de nuværende undtagelses-bestemmelser.

Karantæneregler

Alle indrejsende skal gennemføre en obligatorisk 14 dages karantæneperiode (gælder ikke for transitpassagerer). Du vil skulle foretage din obligatoriske 14 dages karantæne eller "managed isolation" ved ankomststedet.

Det er altså ikke muligt at foretage indenrigsflyvninger eller på anden måde rejse videre til din endelige destination i New Zealand, før du har gennemført karantænen.
Karantænen foregår på et hotel eller anden isolations-facilitet.

Du vil i nogle tilfælde selv skulle betale for din isolations- eller karantæneperiode. Du kan læse mere på denne
hjemmeside, samt på dette link til en pressemeddelse om "managed isolation payments." Du vil skulle bestille plads til isolation forud for din rejse til New Zealand. Læs mere om dette her.

Interne rejserestriktioner

Der er ingen interne rejserestriktioner i New Zealand.

Transitmuligheder

Transit fra stillehavsøerne via New Zealand er tilladt. Den maksimalt tilladte transittid er 24 timer, særlig tilladelse og transit visa påkræves, og man må ikke have symptomer på coronavirus.

Læs mere om reglerne for transit i New Zealand.

Hvis du står overfor at skulle rejse fra stillehavsøerne via New Zealand, vil vi anbefale du at kontakter ambassaden.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

New Zealand overgik til alarmniveau 1 d. 21. september kl. 23:59. De betyder, at hovedparten af de tidligere restriktioner er lempet eller fjernet. Læs mere på de newzealandske myndighedes COVID-side.

Udgangsforbud

New Zealand har intet udgangsforbud.

Forsamlingsforbud

Der er ingen begrænsning på formsamlinger i New Zealand.

Mundbind

Brugen af mundbind på offentlig transport er kraftigt anbefalet af de lokale myndigheder. Der opfordres desuden til god håndhygiejne. Læs mere på det newzealandske sundhedsministeries hjemmeside.

Nedlukning / Genåbning

I New Zealand har alle butikker, museer, cafeer, og restauranter tilladelse til at holde åbent. Dette gælder også for skoler, børnehaver og højere læreringsanstalter for alle aldre.

Det er tilladt at foretage indenrigsrejser mellem lavrisikoområder. Hele New Zealand er på nuværende tidspunk kategoriseret som lavrisiko. Læs guidelines for indenrigsrejser i New Zealand.

Du bør altid tjekke de gældende restriktioner på de relevante lokale myndigheders hjemmesider.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.
 
Herunder finder du information om de lokale myndigheders anvisninger: 

Der er god adgang til sundhedsbistand i New Zealand. Vær opmærksom på, at den newzealandske regering har meldt ud, at den dækker udgifterne også for udenlandske statsborgere med behov for testning eller behandling af coronavirus/COVID-19.

Hvis du er bekymret for, at du muligvis er smittet med coronavirus, opfordrer de newzealandske myndigheder dig til at:

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant. 

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Visum og opholdstilladelse

Er du i en situation, hvor dit midlertidige arbejdsvisum, udløber før 31. december 2020, vil det blive automatisk forlænget med 6 måneder. Dette gælder bl.a. "essentiel skills" og "Work to residence", samt nogle "Special" og "Skilled" visa.

Hører du under denne gruppe, så vil du modtage en bekræftelses e-mail fra de newzealandske myndigheder.

Den newzealandske regering vil introducere et nyt midlertidigt visa til rejsende, som grundet de nuværende rejserestriktioner ikke kan forlade New Zealand før deres nuværende visa udløber.

Læs mere om visum til New Zealand her.

For yderligere information om midlertidige visa-forlængelser kan du læs mere på den newzealandske immigrationsmyndigheds hjemmeside.

Ambassaden kan ikke vejlede om de newzealandske visumregler. Har du spørgsmål hertil, bør du stille dem direkte til det newzealandske immigrationsministerium.

Læs mere om kontaktinformation og behandlingstider på newzealandske immigrationsmyndigheds hjemmeside.

Udrejse af New Zealand

Selvom rejserestriktionerne ikke direkte påvirker danske rejsende, som forsøger at rejse tilbage til Danmark, har de medført et fald i antallet af flyafgange fra New Zealand.
 
Du bør være særlig opmærksom på forholdene i eventuelle mellemlandings-hubs. Se nedenstående for information om de mest gængse:

  • Australien: Transit tillades i Australien. Som dansk statsborger behøver du ikke en undtagelse fra det nationale indrejseforbud, hvis du forbliver i lufthavnen og din forventede transittid ikke overstiger 72 timer. Læs mere på de australske myndigheders hjemmeside. Hvis din transittid overstiger 8 timer, skal du have et transitvisum. Du kan søge om transitvisum her, og om en særlig undtagelse fra Australiens indrejseforbud her. Vær desuden opmærksomme på eventuelle delstatslige restriktioner. Læs mere om dette under afsnittet om rejserestriktioner på ambassadens underside for Coronavirus i Australien.
  • Qatar (Doha): Qatar Airways opretholder flyvninger fra flere større australske lufthavne, herunder Sydney, Perth og Melbourne, via Doha til København, Oslo og Stockholm.
  • USA: Det er muligt at flyve via LA til Europa. Transit i USA kræver, at du har et ESTA-visum. Du kan ansøge om ESTA-visum på de amerikanske myndigheders hjememside.
  • Japan: Det er i praksis ikke muligt at være i transit i Japan pt., idet landets indrejserestriktioner forbudder rejsende fra New Zealand eller Australien at mellemlande. Du kan læse mere på den danske ambassade i Japans hjemmeside.
  • Canada: Det er muligt at flyve fra Australien, herunder Sydney og Melbourne, via Canada til Europa - dog ikke direkte forbindelse til København. Vær opmærksom på, at transit i Canada kræver flybillet videre samt elektronisk indrejsetilladelse (eTA). Du kan læse mere på den danske ambassade i Canadas hjemmeside.
  • Singapore: Udvalgte Singapore Airlines Group's fly/ruter har tilladelse til transit i Singapore.  Du kan finde yderligere oplysninger herom hos Singapore Airlines. Se mere på den danske ambassade i Singapores hjemmeside.
  • UAE (Abu Dhabi og Dubai): Det er muligt være i transit i Dubai og Qatar lufthavn. Du må ikke forlade transitområdet. Se mere om de gældende regler på den danske ambassade i FAEs hjemmeside.

I forhold til transport til lufthavn, så er det muligt at rejse med indenrigsfly, offentlig transport, taxa, samt ridesharing-services.

Planlægger du at rejse fra Danmark til New Zealand eller omvendt, opfordres du til at kontakte dit flyselskab for at få viden om eventuelt krav vedr. negativ COVID-test, hvor denne kan fortages og eventuelle omkostninger forbundet hermed. Enkelte flyselskaber har deres egne krav udover lufthavnens og indrejselandets restriktioner.

Certificate to Board
De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Indrejse i Danmark

Hvis du ikke er dansk statsborger eller har fast bopæl i Danmark, gælder der forskellige regler for at rejse ind i Danmark afhængigt af, hvilket land du har bopæl i.

Læs mere om reglerne for indrejse i Danmark hos Politiet.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiets Hotline vedr. indrejse i Danmark (+45 7020 6044).

Certificate to Board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Mere information

De newzealandske myndigheder har lavet en app, NZ COVID Tracer app, dedikeret til coronavirus/COVID-19 opdateringer og information. 

Ønsker du yderligere information om New Zealand respons, kan du tjekke de følgende hjemmesider:

Du kan også ringe til den nationale coronavirus hjælpelinje for råd og information: +64 0800 358 5453.

 

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Australien via email: cbramb@um.dk eller telefonisk på: +61 2 6270 5333 mandag-torsdag mellem 09:00 og 16:00 og fredag 09:00-15:00.

Du kan også rette henvendelse konsulaterne inden for almindelig åbningstid. Læs mere om konsulaterne og kontaktinformation.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i New Zealand, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad du skal vide om sikkerhed på din rejse.