Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Australien.

Senest opdateret 19.11.2020 11.15

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Australien.

Læs rejsevejledningen for Australien og rejserådene i en tid med COVID-19.

Information om konkrete restriktioner i Australien opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Australien, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

 

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Australien.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder.

Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser. Læs mere i afsnittene Rejserestriktioner og Lokale restriktioner nedenfor.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet.

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

De australske myndigheder har indført indrejseforbud for alle undtaget australske statsborgere og fastboende udlændinge med ganske få andre undtagelser. Tiltaget trådte i kraft d. 20. marts 2020.

Der er pt. ikke varslet en slutdato for Australiens indrejseforbud. Det er muligt at søge om en undtagelse fra forbuddet, hvis din rejse skyldes særligt tvingende eller humanitære omstændigheder. Du kan ansøge online via dette link. Ehvervsrejser er for hovedparten ikke inkluderet under de nuværende undtagelses-bestemmelser. 


Karantæneregler

Alle indrejsende, både australiere og statsborgere fra andre lande, skal gennemføre en obligatorisk 14 dages karantæneperiode (gælder dog ikke for transitpassagerer). Du vil skulle foretage din obligatoriske 14 dages karantæne ved ankomststedet.
Det er altså ikke muligt at foretage indenrigsflyvninger eller på anden måde rejse videre til din endelige destination i Australien, før du har gennemført karantænen. Karantænen foregår på et hotel.

Du vil muligvis selv skulle betale for opholdet. Du kan læse mere om den obligatoriske karantæne på denne hjemmeside.

Interne rejserestriktioner

En række delstater og territorier har valgt at indføre rejseforbud eller restriktioner. Du kan se en samlet oversigt over de forskellige restriktioner her.

Ændringer kan ske med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på myndigheders hjemmesider i de enkelte delstater og territorier.

Transitmuligheder

Transit tillades i Australien. Som dansk statsborger behøver du ikke en undtagelse fra det nationale indrejseforbud, hvis du forbliver i lufthavnen og din forventede transittid ikke overstiger 72 timer.

Se mere om de gældende regler og indrejseforbuddet her, inkl. undtagelserne. Overstiger din transittid 8 timer vil du skulle have et transitvisum (subclass 771). Vær desuden særligt opmærksom på eventuelle delstatslige restriktioner og indrejsekrav.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er ikke et generelt udgangsforbud i Australien, men i delstaten South Australia er der per 19. november indført en minimum seksdages udgangsbegrænsning.

Forsamlingsforbud

De enkelte delstater og territorier har forskellige restriktioner for forsamlinger.

Pr. d. 2. august er der indført særlige restriktioner for delstaten Victoria. Disse restriktioner bliver nu gradvis lettet. Læs mere om aktuelle status her

Pr. d. 19. november er der indført særlige restriktioner for delstaten South Australia. Disse restriktioner forventes indtil videre at gælde i seks dage. 

Internationale passagerflyvninger til Melbourne er suspenderet indtil videre. Der er indført begrænsninger på det daglige antal ankomst til en række andre større internationale australske lufthavne.

Mundbind

Det er i nogle kontekster, hvor social distancering ikke kan opretholdes, såsom på offentlig transport og i supermarkedet, anbefalet af de lokale myndigheder at bære mundbind. Dette gælder bl.a. i New South Wales og ACT.

I Victoria er der per d. 2. august krav om, at alle over 12 år gør brug af mundbind i det offentlige rum, medmindre man falder under en af undtagelses-kategorierne. Følges påbuddet ikke, kan man blive tildelt en bøde på AUD 200. Læs mere om Victorias restriktioner her.

Der opfordres generelt til social distancering og god håndhygiejne. Brud på reglerne kan medføre bøder. Størrelsen varierer fra stat til stat.

Nedlukning / Genåbning

Australien genåbner for tiden. Genåbningen følger en 3-stadie plan. Stater og territorier vil genåbne i forskelligt tempo baseret på konkrete vurderinger af de lokale forhold. Du kan læse mere om planen her. Du bør altid tjekke de gældende restriktioner på de relevante lokale myndigheders hjemmesider.

Rejser til og ophold i flere nationalparker og isolerede områder frarådes eller forbydes forsat.

Victoria har genindført en række restriktioner. Situationen udvikler sig løbende. Følg de lokale myndigheders anbefalinger.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab. 

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Herunder finder du links til relevante ressourcer om forebyggelse af og generel information om coronavirus/COVID-19.
 
- Det australske sundhedsministeriums hjemmeside for coronavirus/covid-19.
- Generelle anbefalinger fra WHO vedrørende forebyggelse af coronavirus/covid-19.
- WHO coronavirus hjemmeside

De australske myndigheder har også etableret en hotline for spørgsmål vedrørende coronavirus/covid-19: +61 1800 020 080.

Der er god adgang til sundhedsbistand i Australien. Hvis du befinder dig i New South Wales, Victoria, South Australia, Queensland, Northeren Territories eller Tasmanien, så vær opmærksom på, at delstatsregeringerne har meldt ud, at de dækker udgifterne også for udenlandske statsborgere med behov for testning eller behandling af coronavirus/COVID-19.

Hvis du er bekymret for, at du muligvis er smittet med coronavirus, opfordrer de australske myndigheder dig til at:

- Tjekke dine symptomer ved at besvare en række online spørgsmål
Tjekke guide til hvordan du kan søge lægehjælp
- Undersøge dine muligheder for testning

Du kan også ringe til den nationale coronavirus hjælpelinje på: +61 1800 020 080.
 
Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant. 

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.   

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Visum og opholdstilladelse

De australske myndigheder opfordrer udenlandske statsborgere med midlertidige visa til at overveje, om de kan forsørge sig selv de næste seks måneder. Er dette ikke tilfældet, opfordres man til at rejse ud af Australien.

Læs mere de australske anbefalinger og visumregler for personer med midlertidige visa.

Udløber dit visum, skal du selv sørge for at søge om et nyt. Det er strafbart at forblive i Australien uden gyldigt visum.

Ønsker du at søge om et visum til Australien, skal du være opmærksom på, at der for manges vedkommende vil være forsinkelser i behandlingen, og at du stadig vil være inkluderet under de gældende indrejserestriktioner.

Læs mere om visa-ansøgningsprocessen.

Ambassaden kan ikke vejlede om de australske visumregler. Har du spørgsmål hertil, bør du stille dem direkte til det australske immigrationsministerium.

Udrejse af Australien

Australiens rejseforbud betyder, at australske statsborgere og fastboende udlændingene skal søge om en særlig tilladelse, hvis de ønsker at forlade landet.

Udrejserestriktionerne gælder ikke for danskere på midlertidige visa, såsom rundrejsende eller udvekslingstuderende.

Du kan se mere om de gældende regler på de australske myndigheders COVID-19 hjemmeside.

Selvom udrejserestriktionerne ikke direkte påvirker danske rejsende, har det medført et fald i antallet af flyafgange fra Australien. Du bør være særlig opmærksom på forholdene i eventuelle mellemlandings-hubs. Se nedenstående for information om de mest gængse:
 
- Qatar (Doha): Qatar Airways opretholder flyvninger fra flere større australske lufthavne, herunder Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane og Perth, via Doha til København, Oslo og Stockholm.

- USA: Det er muligt at flyve via LA til Europa. Transit i USA kræver, at du har et ESTA-visum. Du kan ansøge om ESTA-visum på de amerikanske myndigheders hjememside.

- Japan: Det er i praksis ikke muligt at være i transit i Japan pt., idet landets indrejserestriktioner forbyder rejsende fra New Zealand eller Australien at mellemlande. Du kan læse mere på den danske ambassade i Japans hjemmeside.

- Canada: Det er muligt at flyve fra Australien, herunder Sydney og Melbourne, via Canada til Europa - dog ikke direkte forbindelse til København. Vær opmærksom på, at transit i Canada kræver flybillet videre samt elektronisk indrejsetilladelse (eTA). Du kan læse mere på den danske ambassade i Canadas hjemmeside.

- Singapore: Udvalgte Singapore Airlines Group's fly/ruter har tilladelse til transit i Singapore.  Du kan finde yderligere oplysninger herom hos Singapore Airlines. Se mere på den danske ambassade i Singapores hjemmeside.

- UAE (Abu Dhabi og Dubai): Det er muligt at rejse i transit med fly med konkrete forholdsregler for transitten. Transitområdet i lufthavnen kan ikke forlades. Se mere om de gældende regler på den danske ambassade i FAEs hjemmeside.

Planlægger du at rejse fra Danmark til Australien eller omvendt opfordres du til at kontakte dit flyselskab for at forhøre dig om eventuelt krav vedr. negativ COVID-test, og hvor denne kan fortages, samt omkostningerne forbundet hermed. Enkelte flyselskab har deres egne krav udover lufthavnens og indrejselandets restriktioner.

I forhold til transport til lufthavn, så er det muligt at rejse med indenrigsfly, tog og færger. Taxa og ridesharing-services som Uber opererer fortsat.

Mulighederne for indenrigsflyvning i Australien er relativt begrænsede, idet det ene af landets to store flyselskaber, Virgin Australia, har indstillet alle deres flyvninger, bortset fra én daglig afgang mellem Sydney – Melbourne og retur (undtagen lørdage).

Vær desuden opmærksom på eventuelle rejserestriktioner mellem delstaterne. Se mere om dette på hjemmesiderne for regeringerne i de delstater, hvor du skal rejse fra og til, samt på dette link.

Certificate to Board
De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Indrejse i Danmark

Hvis du ikke er dansk statsborger eller har fast bopæl i Danmark, gælder der forskellige regler for at rejse ind i Danmark afhængigt af, hvilket land du har bopæl i.

Læs mere om reglerne for indrejse i Danmark hos Politiet.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiets Hotline vedr. indrejse i Danmark (+45 7020 6044).

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Mere information

De australske myndigheder har lavet en app dedikeret til coronavirus/COVID-19 opdateringer og information. Den kan findes ved at søge på "Australia coronavirus" på App-store eller via linket her.

Ønsker du yderligere information om Australiens respons, kan du tjekke de følgende hjemmesider:

Department of Home Affairs hjemmeside for de gældende grænserestriktioner
Det australske sundhedsministeries coronavirus-hjemmeside

Du kan også ringe til den nationale coronavirus hjælpelinje på: +61 1800 020 080.

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

 

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Australien via cbramb@um.dk eller telefonisk på: +61 2 6270 5333 mandag-torsdag mellem 09:00 og 16:00 og fredag 09:00-15:00.

Du kan kontakte generalkonsulatet i Sydney via sydgkl@um.dk mail eller telefonisk på: +61 (2) 9247 2224 alle hverdage mellem 10:00 og 12:00. 

Du kan også rette henvendelse konsulaterne inden for almindelig åbningstid. Dette og deres kontaktinformation kan findes her.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Australien, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.


Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt,hvad du skal vide om sikkerhed på din rejse.