Spring til indhold

Pas til børn under 18 år

Det er et ufravigeligt krav, at begge indehavere af forældremyndigheden giver samtykke, før en dansk repræsentation kan behandle en ansøgning om pas til et barn. I det tilfælde, hvor begge indehavere af forældremyndigheden ikke kan være til stede på ansøgningstidspunktet, udbyder Udenrigsministeret nu muligheden for at give digitalt samtykke.

Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk CPR-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk CPR-nummer.

Giv digitalt samtykke her.

Når du har givet samtykke og signeret med NEM-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.

Som udgangspunkt bør den ene forælder møde personligt sammen med barnet. I tilfælde hvor ingen af indehavere af forældremyndigheden kan møde, kan begge indehavere give digitalt samtykke.

Hvis ansøgningen indgives i Canberra eller Sydney skal der kun medbringes 1 eksemplar af nedenstående dokumentation.

Hvis ansøgningen indgives ved et honorært konsulat ifm. ansøgning for børn under 12 år eller ved besøg af biometrikufferten, skal nedenstående dokumentation medbringes i 2 eksemplarer

  • Ansøgningsskema, udfyldt og underskrevet af begge forældre. Ansøgningsskemaet kan downloades fra denne side.   
  • Såfremt der kun er èn indehaver af forældremyndigheden, skal dokumentation herfor forevises.
  • Kopi af barnets fødselsattest - hvis det er barnets første pas.
  • Kopi af forældrenes vielsesattest - For børn født før 1. juli 2014 og hvis kun faderen er dansk og det er barnets første pas. Børn født efter 1. juli 2014 kan ansøge om pas uden forældrenes vielses attest hvis blot mindst en af forældrene er dansk statsborger.
  • Barnets gamle pas og en fotokopi af passets dataside – hvis barnet allerede har dansk pas.
  • Kopi af datasiden i den danske forælders pas (hvis det er barnets første pas) – hvis begge forældre er danske, så kopi af begge pas.
  • Såfremt forældre vurderer at barnet ikke kan sidde stille, eller er for lille til at vi kan tage pasbillede her, så medbring venligst et pasbillede af barnet. Se krav for pasbilleder her.
  • Ansøgningsgebyr: Prod. no. 101 i Udenrigsministeriets liste over gebyrer.

  • Vi forbeholder os herudover retten til at anmode om dokumentation for gyldig opholdstilladelse til opholdslandet. Vi vil anmode om dette ved indgivelsen af ansøgningen, hvis vi finder det nødvendigt. For f.eks. Australiens vedkommende kunne dette være en Visa Entitlement Verification (VEVO) fra Dept. of Home Affairs.

OBS: Barnet skal være til stede ved pasansøgningen

Pas til børn under 12 år, hvor ansøgningen indgives på et honoært konsulat

Når der ansøges om pas til børn under 12 år ved et honorært konsulat, skal der medbringes samme dokumentation som for børn under 18 (se ovenstående). Herudover skal der indgives to pasbilleder (se politiets krav til pasbilleder her).

OBS: Barnet skal være til stede ved pasansøgningen.