Spring til indhold

Ansøgning om pas

Indgivelse af pasansøgning

New Zealand: Pasansøgning indgives ved personligt fremmøde på generalkonsulatet i Auckland. Bemærk at indgivelse kun kan ske efter aftale.

Australien: Pasansøgning indgives ved personligt fremmøde på ambassaden i Canberra eller på generalkonsulatet i Sydney.

Læs her om biometrikuffert besøg, som gør det muligt at forny pas på honorære konsulater i Australien.

Åbningstider for pasansøgning

Se dette link.

Tidsbestilling

Det er ikke nødvendigt at lave tidsbestilling såfremt man kommer inden for den normale åbningstid. Ansøgere der kommer rejsende til repræsentationen, opfordres dog til at lave en aftale på forhånd. I nødstilfælde bedes man kontakte den nærmeste repræsentation. Yderligere gebyrer vil blive opkrævet uden for normal kontortid.

Under Coronakristen er tidsbestilling påkrævet for pasansøgning i Sydney.

Honorære konsulater

Honorære konsulater i Australien, New Zealand og Fiji kan stadig foretage pasforlængelser og udstede nødpas samt modtage pasansøgninger for børn under 12 år, som ikke skal afgive fingeraftryk. 

For mere information læs venligst dokumentet 'Vigtig information om biometriske pas' til højre eller se venligst siden midlertidige pas (nødpas).

 

Tjeklister

Hvis ansøgningen indgives i Canberra eller Sydney skal der kun medbringes 1 eksemplar af nedenstående dokumentation.

Hvis ansøgningen indgives ved et honorært konsulat ifm. ansøgning for børn under 12 år eller ved besøg af biometrikufferten, skal nedenstående dokumentation medbringes i 2 eksemplarer.  

  • Ansøgningsskema, udfyldt og underskrevet. Ansøgningsskemaet kan downloades fra denne side.
  • Det gamle pas og fotokopi af passets dataside
  • Ansøgningsgebyr: Prod. no. 101 i Udenrigsministeriets liste over gebyrer.
  • Vi forbeholder os herudover retten til at anmode om dokumentation for gyldig opholdstilladelse til opholdslandet. Vi vil anmode om dette ved indgivelsen af ansøgningen, hvis vi finder det nødvendigt. F.eks. Australiens vedkommende kunne dette være en Visa Entitlement Verification (VEVO) fra Dept. of Home Affairs.

Særlig problematik vedr. 'Australian citizenship by descent'


Hvis ansøgeren er født udenfor Australien  og har opnået australsk statsborgerskab i henhold til de australske regler om ’citizenship by descent' inden d. 01/09/2015, er der en mulighed for, at det danske statsborgerskab er bortfaldet og der kan derfor ikke umiddelbart udstedes dansk pas. Læs mere om denne problematik her inden der søges om pas eller gives møde på en repræsentation. Kontakt venligst ambassaden i Canberra eller generalkonsulatet i Sydney hvis du har spørgsmål til dette.