Spring til indhold

Anden vigtig information

Tjek af personoplysninger i CPR-registret

Danske pasudstedende myndigheder må kun udstede nye pas, hvis oplysningerne i pasansøgningen stemmer overens med oplysningerne i CPR-registret. Alle pasansøgere med et CPR-nummer bliver derfor tjekket i CPR-registret og hvis der er uoverensstemmelse mellem detaljerne i CPR-registret - det være sig navn, statsborgerskab eller fødselsregistreringssted - skal pasansøgeren selv sørge for at få CPR-registret opdateret korrekt inden passet kan udstedes.

Ifølge de for ambassaden foreliggende oplysninger kan opdatering af oplysningerne i CPR-registret foretages ved kontakt til seneste danske bopælskommune. I særlige tilfælde kan CPRs hovedkontor i København også kontaktes på e-mail: cpr@cpr.dk.

Pasbillede

Det er ikke længere nødvendigt for personer over 12 år at medbringe eget pasbillede. Pasbilledet er en del af den biometri, der vil blive optaget ved indgivelse af ansøgningen.

Ekspeditionstid

Pas til danske statsborgere, der er bosiddende i udlandet, produceres i Danmark og behandlingstiden er mellem 3 og 6 uger. (Ved ansøgning om pas under biometrikuffert besøg er ekspeditionstiden dog mellem 4 og 6 uger).

Gebyrer

 Se prod. no. 101 på Udenrigsministeriets gebyrliste.

Ambassaden i Canberra modtager kun betalingskort (med undtagelse af American Express og Diners Club kort). Alternativt kan man anmode om ambassadens kontooplysninger, til brug ved elektronisk bankoverførsel.

General konsulatet i Sydney modtager helst australske EFTPOS debit kort. Kontanter, checks og money orders modtages helst ikke. Kreditkort modtages kun i tilfælde, hvor danskere er på gennemrejse i Australien og ikke er i besiddelse af et australsk EFTPOS debit kort.

Mistede eller stjålne pas

Hvis det gamle pas er mistet eller stjålet skal dette anmeldes til politiet og en kopi af politirapporten vedlægges pasansøgningen samt en Erklæring om bortkommet pas. Du finder Erklæringen her.

Modtagelse af det nye pas

Det nye pas kan enten afhentes ved den repræsentation, hvor ansøgningen blev indgivet, eller man kan få det tilsendt med posten. Det er gratis at få tilsendt passet med posten. Af sikkerhedsmæssige årsager benytter vi kun registreret post, og der skal derfor kvitteres for modtagelsen.

Det nye pas kan også fremsendes til udlevering ved en anden dansk repræsentation i udlandet f.eks. et honorært konsulat. Vær opmærksom på, at det honorære konsulat i dette tilfælde vil opkræve gebyr for udleveringen jf.
Prod. no i 135 Udenrigsministeriets liste over gebyrer.

Det gamle pas

Det gamle pas skal annulleres, før det nye må udleveres. Der er følgende muligheder:

  • Det gamle pas indleveres sammen med ansøgningen. Når det nye pas kommer, annulleres det gamle og udleveres/tilsendes sammen med det nye.
  • Hvis man skal bruge det gamle pas, inden det nye er udstedt, kan det gamle pas eftersendes til repræsentation, hvor ansøgningen blev indgivet. Det vil herefter blive annulleret og returneret sammen med det nye pas.
  • Ved udlevering af det nye pas ved det nærmeste honorære konsulat vil det honorære konsulat ved samme lejlighed annullere det gamle pas. Det honorære konsulat vil i dette tilfælde opkræve gebyr for udleveringen og annulleringen jf. Prod. no 135 i Udenrigsministeriets liste over gebyrer.

Ambassaden, generalkonsulatet eller et honorært konsulat kan ikke blive holdt til ansvar for, hvis et pas bortkommer i posten.

Forlængelse af pas

Er det nuværende pas ved at udløbe eller udløbet inden for de sidste 3 måneder, og man står for at skulle rejse kan ambassaden i Canberra, general konsulaet i Sydney og honorære konsulater lave en forlængelse på passet. Forlængelsen vil blive givet for længden af den forestående rejse og max 1 år.

Gebyr for forlængelse:
Prod. no 104 i Udenrigsministeriets liste over gebyrer. For en liste over danske repræsentationer i Australien, New Zealand og Fiji klik her.

Navneforandring

Ønsker du at ændre navnet i dit pas, kan du kan læse om, hvordan du skal gøre på vores side om navneforandring.