Spring til indhold

Dansk kørekort

Der gælder forskellige regler for udstedelse af dansk kørekort alt afhængig af, hvor du har sædvanlig bopæl.

Personer med sædvanlig bopæl i Danmark

For at søge om et nyt kørekort skal du møde op personligt på enten ambassaden i Canberra, generalkonsulatet i Sydney eller et af de honorære konsulater. Du kan ikke indsende din ansøgning pr. post.

Du skal medbringe følgende:

  • 2 udfyldte ansøgningsskemaer (kan downloades her fra siden)
  • 2 kopier af dansk kørekort eller pas
  • Politirapport hvis det tidligere kørekort er stjålet eller bortkommet på anden vis
  • Ansøgningsgebyr (se Prod. no. 106 i Udenrigsministeriets liste over gebyrer her).
    • Ambassaden i Canberra modtager betalingskort (med undtagelse af American Express og Diners Club kort). Alternativt kan man anmode om ambassadens kontooplysninger, til brug ved en elektronisk bankoverførsel.
    • General konsulatet i Sydney modtager helst australske EFTPOS debit kort. Kontanter, checks og money orders modtages helst ikke. Kreditkort modtages kun i tilfælde, hvor danskere er på gennemrejse i Australien og ikke er i besiddelse af et australsk EFTPOS debit kort.

Ekspeditionstid:

Ansøgningen vil blive sendt til Borgerservice i Danmark, og der går som regel mellem 3-5 uger, inden vi har kørekortet retur.

Gebyrer:

Klik her for at få en oversigt over gebyret for udstedelse af kørekort samt gebyrer for andre serviceydelser.

Midlertidigt kørekort:

Hvis du mister dit kørekort under et ophold i udlandet, kan en dansk repræsentation efter kontrolcheck med Rigspolitiet udstede en attest på, at du er indehaver af et gyldigt dansk kørekort med angivelse af type og kategorier. Dette medfører et gebyr jf. Udenrigsministeriets liste over gebyrer (Prod. no. 111).

 

Personer med sædvanlig bopæl uden for Danmark

Dansk kørekort kan kun udstedes til personer, der har sædvanlig bopæl i Danmark. Med sædvanlig bopæl forstås det sted, hvor vedkommende sædvanligvis opholder sig, dvs. mindst 185 dage inden for et kalenderår. Personer, som er registreret i det danske CPR-register, og med adresse i Danmark, betragtes som havende sædvanlig bopæl i Danmark.

OBS. Disse regler gælder ikke for internationale kørekort.

For uddybende regler, se Kørekortbekendtgørelsen.


Udstedelse af kørekort i opholdslandet:

Hvis en person, der ikke har sædvanlig bopæl i Danmark, mister sit kørekort, henvises til kørekortmyndighederne i opholdslandet for udstedelse af et nyt kørekort. Om nødvendigt kan Rigspolitiet udstede en attest på gyldigt dansk kørekort med angivelse af type og kategorier. Attesten skal rekvireres af personen selv hos Rigspolitiet ved skriftlig henvendelse til:

Rigspolitiet
Administrationsafdelingen, Pas og Kørekort
Polititorvet 14
DK-1780 København V
Denmark

E-mail: pol-paskorekort@politi.dk

 

Australien og New Zealand anerkender danske kørekort. Dette betyder, at danske kørekort som hovedregel kan blive konverteret til et australsk eller new zealandsk kørekort uden teori- eller køreprøve.

  • Konvertering til australsk kørekort

Skal man have sit danske kørekort konverteret til et australsk kørekort, skal man henvende sig direkte til det relevante vejdirektorat i Australien:

Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia

Yderligere oplysninger om australske kørekort kan findes her.

  • Konvertering til new zealandsk kørekort

Skal man have sit danske kørekort konverteret til et new zealandsk kørekort, skal man henvende sig til et såkaldt ”specialist overseas conversion site”. Se mere her.

Yderligere information om konvertering til et new zealandsk kørekort kan findes her.