Spring til indhold

Valg til Folketinget og Europaparlamentet

Stem i god tid - og husk, at du først skal optages på folketingsvalglisten.

Folketingsvalg

I Danmark afholdes der folketingsvalg onsdag d. 5. juni 2019. I udlandet kan der brevstemmes til folketingsvalget tre måneder før valgdagen. For at være sikker på, at din stemme når frem til Danmark i tide, anbefaler vi, at du – ved brevstemning i Australien, New Zealand og Fiji – stemmer senest onsdag d. 22. maj 2019.

 

Valg til europaparlamentet

I Danmark afholdes der valg til europaparlamentet søndag d. 26. maj 2019. I udlandet kan der brevstemmes til europaparlamentsvalget tre måneder før valgdagen. Det vil sige fra d. 26. februar 2019. For at være sikker på, at din stemme når frem til Danmark i tide, anbefaler vi, at du – ved brevstemning i Australien, New Zealand og Fiji – stemmer senest fredag den 10. maj 2019.

 

Brevstemmeafgivning

Du kan afgive din stemme på den danske ambassade i Canberra, på generalkonsulatet i Sydney og på de honorære konsulater i det øvrige Australien, i New Zealand og Fiji.

 

Hvis du vil brevstemme i enten Canberra eller Sydney, kan du blot møde op inden for ekspeditionstid.

 

Hvis du vil brevstemme på et af de honorære konsulater, bedes du imidlertid aftale en tid på forhånd. Du kan finde en oversigt over konsulaterne her: http://australien.um.dk/da/om-os/konsulater/

 

Husk at medbringe gyldig legitimation, f. eks. pas, kørekort eller det gule sygesikringsbevis. For yderligere information om brevstemmeafgivning henviser vi til: https://valg.oim.dk/vaelgere/brevstemmeafgivning/

 

Valgret for danskere i udlandet

For at kunne stemme ved europaparlamentsvalget og det kommende folketingsvalg skal man være optaget på folketingsvalglisten, som er en fortegnelse over personer, der er stemmeberettigede ved danske valg.

 

Opholder du dig i udlandet, kan du søge om optagelse på folketingsvalglisten. Danske statsborgere, der flytter til udlandet og framelder sig folkeregistret, kan dog kun optages på valglisten, hvis de opfylder bestemte kriterier for bevarelse af fast bopæl i Danmark i valgmæssig henseende.

 

Hvis du optages på folketingsvalglisten, vil det give dig ret til at deltage i europaparlamentsvalg, folketingsvalg og folkeafstemninger. Det giver derimod ikke ret til at deltage i kommunale og regionale valg.

 

Du kan læse mere om optagelse på folketingsvalglisten på:

 

https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/

 

Husk at søge i god tid! For at kunne stemme skal din ansøgning være færdigbehandlet senest syv dage før valgdagen. Ambassaden anbefaler, at man søger digitalt:

 

https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/Valgsystemet/Folketingsvalg-og-folkeafstemninger/Stemmeret-og-valgbarhed-til-folketingsvalg?NavigationTaxonomyId=7b46ab7f-199b-4262-aecf-6fc48a09ea6b