Spring til indhold

Du kan nu stemme til det grønlandske lokalvalg og til Inatsisartut (Landstinget)

Hvis du opfylder betingelserne for at kunne stemme til de kommende valg til de grønlandske kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer samt Inatsisartut, har du nu mulighed for at afgive din brevstemme på de danske repræsentationer i Australien, New Zealand og Fiji.

Vi anbefaler, at du brevstemmer i god tid. Det er muligt at stemme helt frem til valgdatoen, men for at din stemme skal blive talt med, skal din brevstemme være afgivet i så god tid forud for valgdatoen, at den er modtaget i rette kommune på Grønland på valgdagen den 6. april 2021.

Du bedes kontakte den repræsentation, hvor du ønsker at afgive din brevstemme og aftale et tidspunkt for personligt fremmøde. For at afgive din stemme skal du møde personligt op. Husk at medbringe gyldigt pas.

Brevstemmematerialet udleveres på ambassaden i Canberra, generalkonsulatet i Sydney eller et af de honorære konsulater i forbindelse med stemmeafgivningen.