Spring til indhold

Lagtingsvalg på Færøerne

06.08.2015  05:12

Lagmand Kaj Leo Holm Johannsen har udskrevet lagtingsvalg på Færøerne til afholdelse d. 1. september 2015. Stemmeberettigede færinger kan afgive deres brevstemme på danske repræsentationer i udlandet.

Interesserede borgere opfordres til at foretage stemmeafgivningen så tidligt som muligt for at sikre, at brevstemmen når frem rettidigt.

Personlig henvendelse kan i hverdage ske på ambassaden i Canberra (10:00-15:00) eller generalkonsulatet i Sydney (mandag, onsdag og fredag 10:00-12:00). Der kan endvidere afgives brevstemme på de honorære danske konsulater. I sådanne tilfælde anbefales det, at der forinden tages kontakt med konsulatet med henblik på at aftale et tidspunkt.

Generelle kontaktoplysninger for de danske repræsentationer kan ses her.