Spring til indhold

Lagtingsvalg på Færøerne

Lagmand Kaj Leo Holm Johannsen har udskrevet lagtingsvalg på Færøerne til afholdelse d. 1. september 2015. Stemmeberettigede færinger kan afgive deres brevstemme på danske repræsentationer i udlandet.

Interesserede borgere opfordres til at foretage stemmeafgivningen så tidligt som muligt for at sikre, at brevstemmen når frem rettidigt.

Personlig henvendelse kan i hverdage ske på ambassaden i Canberra (10:00-15:00) eller generalkonsulatet i Sydney (mandag, onsdag og fredag 10:00-12:00). Der kan endvidere afgives brevstemme på de honorære danske konsulater. I sådanne tilfælde anbefales det, at der forinden tages kontakt med konsulatet med henblik på at aftale et tidspunkt.

Generelle kontaktoplysninger for de danske repræsentationer kan ses her.