Spring til indhold

Toldsatser og andre barrierer

New Zealand er et nemt land at eksportere til. Der er ikke umiddelbare tunge barrierer, der begrænser potentialet for dansk eksport.

I øjeblikket har New Zealand ikke et licenssystem i forhold til import, hvorfor alle virksomheder og individuelle personer kan importere varer til New Zealand, så længe de ikke er ulovlige. Der er dog nogle regulerende betingelser, som kan hindre nogle produkter i at blive brugt eller leveret i landet. Importvarer til New Zealand er toldpligtige og nogle varer kan blive berørt af landets karantænerestriktioner.

Momsen (Goods and Services Tax - GST) er 12,5 pct. og skal betales af varens pris, forsikring, fragt og den eventuelt betalte toldafgift.

De fleste importvarer er toldfrie. På toldbelagte varer er toldafgiften typisk 5 pct. Der er dog nogle få varegrupper, hvor tolden ligger på 12,5 pct. Beklædning og fodtøj har som oftest lidt højere toldsatser. For mere information, se www.customs.govt.nz.

Barrierernes betydning for dansk eksport

Umiddelbart synes det ikke at være de newzealandske toldsatser, der har en begrænsende effekt på potentialet for dansk eksport. Kun på beklædning og fodtøj kan det have en betydning, da disse varer generelt er forholdsvis billige i New Zealand, og danske producenter kan således finde det svært at konkurrere på pris.

For at eksportere til New Zealand skal de fleste produkter opfylde specifikke krav. Ofte lever EU-standarder op til disse krav, og ofte gælder også de samme standarder for New Zealand og Australien, men der findes områder hvor standarderne afviger fra både EU og Australien.

Det anbefales derfor, at enhver der overvejer at eksportere til New Zealand, undersøger og sørger for, at et givent produkt overholder de krævede standarder, da der i så fald ikke ses de store problemer i at eksportere til landet.

Da New Zealand er et ø-samfund, der er afhængig af et solidt landbrug, er det vigtig at holde diverse pesticider og lignende ude. Derfor vil fødevarer, træ- og trægenstande/møbler ofte blive sat i karantæne og tjekket af det newzealandske Landbrugs- og Skovministerium. På dette område findes således specifikke bestemmelser, men det er ikke en procedure, der sædvanligvis skaber problemer, eller forsinker levering betydeligt, og oftest er det importørerne, der sørger for at få dette gennemført.

Bløde barrierer

En barriere for New Zealand er det lille befolkningstal, der forventes at nå op på 4,5 mio. inden 2012, samt den geografiske placering i forhold til Danmark.

Newzealændere har ry for at være venlige og imødekommende, samt åbne overfor nye kulturelle relationer. Befinder man sig i personlige forhandlinger i New Zealand, er det vigtigt at være opmærksom på den lidt mere formelle forretningskultur i form af påklædning og den obligatoriske småsnak.

Forbrugermentaliteten i New Zealand synes at fokusere på brugervenlighed og pris. Tendenserne går dog i retning af fokus på mærkevarer ("brand awareness"). Flere og flere er derfor villige til at betale for dyrere produkter, og mærkevarer anses generelt for værende af god kvalitet.