Spring til indhold

Navneforandring

Ansøgning om navneforandring

Ifølge dansk lovgivning skal en navneforandring foretages i opholdslandet. I Australien og New Zealand er det registrene for 'Births, Deaths and Marriages' der behandler ansøgninger om navneforandring. For kontaktdetaljer og information om, hvordan du indgiver en ansøgning, kan du klikke på følgende links: 

'Births, Deaths and Marriages' i Australien.
'Births, Deaths and Marriages' i New Zealand.  

I visse tilfælde er det ikke muligt for myndighederne i opholdslandet at udstede en navneforandringsattest. Hvis dette er tilfældet, skal attesten udstedes i Danmark. Ansøgning om navneforandring skal indgives til personregisterføreren i sognet, som din sidste bopælsadresse i Danmark hørte under. Du kan finde sognet på linket her: www.sogn.dk.

I de sønderjyske landsdele indgives ansøgningen til personregisterføreren i den sidste bopælskommune.

CPR-registret og pas

For at ændre navn i CPR-registret eller i dit danske pas skal en officiel navneforandringsattest foreligge. Se ovenstående for fremgangsmåde.
Vær opmærksom på, at selvom du med en navneforandringsattest kan søge om et nyt pas med det nye navn, bliver det nye navn ikke automatisk opdateret i CPR-registret. Når navneforandringsattesten er udstedt, anbefaler vi derfor, at CPR-registret opdateres med det samme. En dansk ambassade eller konsulat kan ikke gøre dette for dig. Ifølge de for ambassaden foreliggende oplysninger kan opdatering af oplysningerne i CPR-registret foretages ved kontakt til seneste danske bopælskommune. Vi gør dog opmærksom på, at proceduren for registreringen af navneforandringen kan variere fra kommune til kommune.

Er navneforandringen foretaget i Danmark og allerede registreret i CPR-registret, skal dokumentation i form af en officiel dansk vielsesattest eller navneforandringsattest vedlægges pasansøgningen.

Australske og new zealandske vielsesattester

Vær opmærksom på, at iht. dansk navnelovgivning er en australsk eller new zealandsk vielsesattest ikke tilstrækkelig dokumentation for navneforandring, eftersom den ikke oplyser, hvorvidt bruden eller brudgommen foretager en ændring af sit navn efter vielsen. Når du søger om en navneforandringsattest hos de Australske eller New Zealandske myndigheder, skal du gøre dem opmærksom på dette, da de ellers ofte vil fortælle dig, at din vielsesattest er tilstrækkelig.

Baggrunden for de meget præcise regler er et ønske om at forhindre dobbelte identiteter og identitetstyveri.