Spring til indhold

Dobbelt statsborgerskab

I December 2014 vedtog Folketinget Nye regler om dobbelt statsborgerskab. Reglerne fremgår af lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret. Loven er trådt i kraft den 1. september 2015. Hovedelementerne omfatter blandt andet:

1) Ophævelse af indfødsretslovens bestemmelser om, at erhvervelse af dansk indfødsret er betinget af, at statsborgerskab i andre stater derved mistes og at dansk indfødsret fortabes ved erhvervelse af et fremmed statsborgerskab

2) En 5-årig overgangsordning, som giver tidligere danske statsborgere, der har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af fremmed statsborgerskab, mulighed for at generhverve det danske statsborgerskab ved afgivelse af erklæring.

Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM) har ressortansvaret, mens Statsforvaltningen står for den daglige sagsbehandling vedrørende generhvervelse ved erklæring. Du kan læse mere om loven på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 

Hvordan søger jeg om at generhverve dansk statsborgerskab?

Man søger om at generhverve sit danske statsborgerskab ved at indsende en erklæring direkte til Statsforvaltningen - også fra udlandet. På Statsforvaltningens hjemmeside er der information og vejledning om de nærmere regler. Ansøgningsskemaer og betalingsformular finder du her.

For vejledning og uddybende spørgsmål kan Statsforvaltningen kontaktes på telefon: +45 72 56 70 00 eller via www.statsforvaltningen.dk/kontakt

Hvordan får jeg et dansk pas?

Du vil kunne søge om et dansk pas, når Statsforvaltningen har behandlet din sag og du har modtaget dit bevis for dansk statsborgerskab. Information om, hvordan du søger om dansk pas, findes her