Spring til indhold

New Zealand

Her finder du information om New Zealand.

 

Geografi og demografi

Hovedstad:

Wellington

Areal:

268.000 km2 (Danmark 43.000 km2)
 

Indbyggertal:

4,596 mio. (2015) 

Sprog:

Engelsk (95,9 pct.), Maori (4,2 pct.)

Befolkning:

71 pct. af europæisk oprindelse (og "andre"), 14 pct. Maori, 9 pct. asiatisk og 7 pct. fra Stillehavsområdet (2006) 

Religion:

Ca. 44,5 pct. kristne, 4,5 pct. ikke-kristne og 37,6 pct. uden religion (2013).

Historie

Polynesiere var de første, der opdagede New Zealand i perioden 950-1130. I 1700- og 1800-tallet opdagede europæiske søfarere ligeledes New Zealand, og de første europæere bosatte sig i New Zealand i 1800-tallet. Maorierne opfattes dog som den oprindelige befolkning i New Zealand, men kun omtrent 14 pct. af New Zealands befolkning er i dag af Maoriansk afstamning. Den 6. februar 1840 underskrev maorierne og englænderne Waitangi-traktaten. Traktaten indebar bl.a. at New Zealand blev underlagt den britiske dronnings herredømme, mens Maorierne bibeholdt råderetten over landarealer i New Zealand.

Kultur

Newzealænderne er kendt for deres venlighed. I arbejdstiden er de formelle i deres påklædning og tiltale, men i fritiden er de et meget afslappet folkefærd. Der vises desuden stor respekt for Maoriernes kultur, på trods af at de udgør et mindretal i New Zealand. Rugby regnes for New Zealands nationalsport, mens cricket, tennis og golf også er populære sportsgrene.  

Regering & Parlament

New Zealand er et konstitutionelt monarki og er underlagt den engelske dronning Elizabeth II, som er repræsenteret i New Zealand ved generalguvernør Patricia Lee Reddy (siden 28. september 2016). Det newzealandske parlament har ét kammer, Repræsentanternes Hus, med 121 medlemmer.  

Ved seneste parlamentsvalg 20. september 2014 blev John Key fra National Party genvalgt som premierminister for tredje gang – en post han har indtaget siden november 2008. Regeringen, der konstituerede sig den  8. oktober 2014, består af National Party (60 mandater) med Maori Party (2 mandater), ACT New Zealand (1 mandat) og United Future (1 mandat) som støttepartier. I oppositionen sidder Labour Party (32 mandater), Green Party (14 mandater) og New Zealand First (11 mandater). Regeringen samt støttepartierne råder således over et flertal på 64 af de 121 mandater i parlamentet.
John Key fratrådte officielt stillingen som premierminister den 12. december 2016 og overlod posten til nuværende premierminister Simon William "Bill" English.

Næste parlamentsvalg afholdes 23. september 2017.

Økonomi

New Zealands erhvervsstruktur er centreret omkring produktion af varer med lav forarbejdningsgrad, især på landbrugsområdet. Regeringens strategiske mål er at transformere New Zealand til en vidensbaseret økonomi. Derfor øges undervisnings- og forskningsmidlerne i disse år væsentligt, og der forsøges skabt et tættere partnerskab mellem offentlige forskningsinstitutioner og private firmaer. Regeringen har udpeget IT, bioteknologi og den kreative sektor til at spille hovedrollen i den økonomiske transformation på grund af disse sektorers store indflydelse på mange områder af økonomien.  

Tal fra Verdensbanken viser, at New Zealand i 2015 havde en samlet BNP-vækst på 3,4 pct. Australien, som er New Zealands største handelspartner, oplevede tilsvarende BNP-vækst på 2,2 pct i 2015. Til sammenligning oplevede Danmark i 2015 en samlet BNP-vækst på bare 1,0 pct.
Af seneste tal fra New Zealand ses en positiv vækst på 1,1 pct. fra september 2016 til december 2016. For år 2017 forventer den Internationale Valutafond (IMF) en BNP-vækst på 2,51 pct. Ifølge Verdensbanken er arbejdsløsheden i New Zealand desuden faldet fra 6,9 pct. i 2012 til 5,8 pct. i 2014. I Australien viser de seneste opgørelser derimod en stigende arbejdsløshed og faldende vækstrater.

Den absolut største samhandelspartner for New Zealand er Australien. Andre store handelspartnere inkluderer Kina, Japan, USA, EU og ASEAN-landene. New Zealands import fra Sydøstasien er steget markant gennem de sidste år, især fra Kina, Singapore og Sydkorea. Eksport af mejerivarer og kød spiller en fremtrædende rolle i økonomien. Eksporten af varer fra fremstillingssektoren og skovbrug spiller ligeledes en vigtig rolle, mens uldproduktionen ikke er så betydelig som tidligere.

Et kraftigt jordskælv ramte den 22. februar 2011 Christchurch på New Zealands syd-ø. 185 personer omkom, hvilket er det næststørste antal omkomne i en naturkatastrofe i New Zealands historie. Et lignende jordskælv havde den 4. september 2010 ramt samme region. De økonomiske konsekvenser af ødelæggelserne i forbindelse med jordskælvene er i milliardklassen, og genopbygningsarbejdet har skabt et betydeligt pres på de offentlige finanser men har samtidigt skabt et boom i byggesektoren.

Udenrigspolitik

New Zealands forhold til Australien er centralt af såvel økonomiske, som sikkerhedspolitiske årsager. De to lande danner tilsammen et frihandelsområde, og samarbejder tæt på forsvarsområdet. Begge lande har bl.a. sendt tropper til Øst Timor, Irak og Afghanistan.

New Zealand var ikke-permanent medlem af FN’s Sikkerheds-råd for perioden 2015-16.

New Zealand arbejder aktivt for øget frihandel, især i WTO-regi, og deltager derudover aktivt i APEC (Asian-Pacific Economic Cooperation). New Zealand indgik i 2008 som det første land en bilateral frihandelsaftale med Kina. Sidenhen har New Zealand indgået frihandelsaftaler med i alt 16 WTO-medlemslande og har desuden en række frihandelsaftaler på vej eller under forhandling. I 2015 aftalte New Zealand og EU at starte processen for forhandlingerne af en frihandelsaftale.   

Canberra, marts 2017