Spring til indhold

Landefakta

På disse sider finder du information om Australien.

 


Geografi og demografi

Hovedstad:            

Canberra. 

Areal:  

7.741.220 km2 (Danmark 43.000 km2). 

Indbyggertal: 

22,7 mio. (2012)

Sprog:

Engelsk.

Befolkning:

Langt hovedparten af australiere har europæisk oprindelse (op imod 90 pct.), mens asiater udgør en mindre del (omkring 7 pct.) og den oprindelige befolkning (aboriginere) udgør under 3 pct.

Religion:

Omkring 61 pct. kristne, 7 pct. ikke-kristne og 22 pct. uden religion.

Historie

Australien er en af de ældste landmasser i verden, og det menes, at Australiens oprindelige befolk­ning, aboriginerne, har boet på det australske kontinent i 60.000 år. Aboriginerne var indtil for godt to hundrede år siden de eneste, der befolkede Australien.

Landets eksistens var ukendt indtil omkring år 1600, hvor portugisiske, spanske og hollandske søfarere nåede landets kyster. De mente dog, at landet var så ugæstfrit, at de ikke ville udforske det nærmere. I 1788 oprettedes en britisk straffefangekoloni, hvor Sydney ligger i dag, og dermed begyndte koloniseringen af Australien. Ved sammenslutningen af de 6 australske kolonier til Forbundsstaten Australien i 1901 udgjorde befolkningen 2,3 mio. Som følge af åbne immigrationsprogrammer har befolkningstallet siden været støt stigende og tæller i dag ca. 23 mio.

Aboriginernes skæbne minder om de amerikanske indianeres, og trods velmente forsøg og ikke ubetydelige bevillinger til undervisning, rehabilitering m.v. er situationen fortsat, at en stor del af aboriginerne lever i arbejdsløshed, fattigdom og alkoholisme.

Kultur

Australierne er kendt for deres venlighed. I arbejdstiden er de formelle i deres påklædning og tiltale, men i fritiden er de et meget åbent og afslappet folkefærd. Når forretningerne er afsluttet, bliver omgangstonen gerne mere afslappet, og det er ikke usædvanligt, at man bliver inviteret ud privat og introduceret til den aktive udendørs livsstil, der dominerer de fleste australiers hverdag. Sport optager de fleste australiere, især Australian Rules Football, rugby og cricket.

Regering & Parlament

Australien er et konstitutionelt monarki, underlagt den engelske Dronning Elizabeth II, som i Australien er repræsenteret ved en generalguvernør, senest Peter Cosgrove tiltrådt i 2014.

Australiens parlament består af to kamre: Repræsentanternes Hus og Senatet. Repræsentanternes Hus har 150 valgte medlemmer. Senatet består af 76 valgte senatorer, 12 fra hver af de seks stater og 2 fra hvert af territorierne. Udover det nationale parlament har hver af de 6 stater og 2 territorier lokale parlamenter. Det er obligatorisk for australiere at stemme ved australske valg. De to største partier i parlamentet er Australian Labor Party og Liberal Party of Australia.

Ved det seneste parlamentsvalg i 2013 fik Liberal Party of Australia regeringsmagten støttet af National Party. De liberale fik en fremgang på 15 mandater i Repræsentanternes Hus mens Australian Labor Party mistede 17 mandater. Den liberale partileder Tony Abbott blev ny premierminister, hvilket afsluttede en seksårig regeringsperiode ledet af Australian Labor Party, der havde gennemgået langvarige interne lederskabsopgør imellem Julia Gillard og Kevin Rudd. Efter valgnederlaget blev Bill Shorten valgt som ny partiformand for Australian Labor Party.

Økonomi

Australien har gennem de sidste 22 år haft en reel gennemsnitlig vækst på 3,3 % om året og har klaret sig bedre end andre vestlige lande. I dag er der imidlertid begyndende tegn på afmatning.

Det australske bruttonationalprodukt (BNP) er øget med 2,9 % i finansåret 2012-2013. I 2012-13 faldt den årlige BNP vækst ifølge IMF fra 3,6 % i 2012 til 2,5 % i 2013. Arbejdsløsheden er i januar 2014 på 5,8 pct. men forventes at stige til 6,3 % i 2015. De faldende australske vækstrater skyldes til dels faldende private investeringer og efterspørgsel i minesektoren fra de asiatiske markeder. Kina er Australiens største samhandelspartner.

Australiens BNP/cap. på 64.156 USD (2013) er relativt højt niveau i forhold til andre vestlige økonomier. Danmark har til sammenligning et BNP/cap. på 57.998 USD.

Australiens økonomi har været stærkt baseret på landbrug, minedrift og brændsel. Disse sektorer er stadig meget vigtige og udgør størstedelen af Australiens eksport. Australiens komparative fordel i eksport af råvarer er en afspejling af landets mange naturressourcer og et meget lille hjemmemarked. Siden 1990'erne har Australien været igennem en strukturreform, hvor man er gået fra at have meget fokus indadtil med et meget reguleret marked og protektionisme, til en mere åben, international, konkurrencedygtig og eksportorienteret økonomi. Australiens moms (GST) er på 10 pct. og omfatter næsten alle tjenesteydelser og produkter undtaget fødevarer.

Udenrigspolitik

Australiens vigtigste udenrigspolitiske allierede er USA. Herudover har Australien især fokus på forbindelserne til landene i Asien og Stillehavsområdet. Australien er en aktiv aktør i forhold til udbygningen af regionale og bilaterale handelsaftaler. Australien og Sydkorea har den 8. april 2014 underskrevet en ny frihandelsaftale ligesom Australien og Japan er blevet enige om det substantielle indhold i en ny frihandelsaftale, som forventes underskrevet inden for den nærmeste fremtid. Derudover er der opnået enighed om en frihandelsaftale mellem Australien og Kina.

Australien havde G20 formandskabet i 2013-14, og G20 topmødet fandt sted i Brisbane i november 2014. Australien var medlem af FN’s Sikkerhedsråd indtil udgangen af 2014.

 

Canberra, februar 2015